HGW 2.0 - Zelf aan de slag

Incompany training

Sterk praktijkgericht

Beschikbaar in heel Nederland

Klassikaal, virtueel klaslokaal of e-learning

Deze pagina delen:

Handelingsgericht werken, een veelgehoorde term die inmiddels zo opgerekt is, dat het niet meer duidelijk is waar HGW in de kern om gaat. Voor sommigen is HGW het ‘invullen van groepsoverzichten en groepsplannen’ geworden en de bijbehorende administratie wordt als werkdruk ervaren. Cedin begeleidt scholen in het effectiever plannen van het onderwijs, zodat de kern van HGW weer centraal kan staan, namelijk het Positief Onderwijzen: het onderwijs mooier maken door kwaliteiten van kinderen, leerkrachten en ouders te benoemen en te benutten. En daarmee beter aan te sluiten bij wat (groepen) leerlingen nodig hebben om de doelen te kunnen halen.


De HGW cyclus

HGW is doelgericht en planmatig. De fasen van de HGW-cyclus zijn min of meer vastliggende taken. Waar en hoe je dat vastlegt, dat is aan de school zelf.

De cyclus kan op de lange termijn toegepast worden (halfjaarlijkse doelen), op de middellange termijn (blokperiode of 10-weekse doelen) en op de korte termijn; de lesdoelen. De cyclus kan op meerdere niveaus toegepast worden: op schoolniveau, het groepsniveau en op leerlingniveau. In basis is het denken vanuit schoolniveau naar groepsniveau naar leerlingniveau.


Fasen van HGW 2.0

Onder andere: welke doelen (in OPP) voor komend jaar, half jaar, planperiode en welke cruciale leermomenten zijn er?

Onder andere: wat kunnen leerlingen wel en niet? Kijk naar scores, toets-gegevens, functioneringsniveau, inhoudelijke doelen/beheersdoelen.

Onder andere: doelen opstellen en onderwijsbehoeften vertalen naar een effectieve aanpak.

Onder andere: opstellen van een periode-, week- of blokplanning.

Onder andere: kwalitatief en effectief onderwijs, observeren en registreren.

Onder andere: wat zijn de scores/toetsggevens? Is het doel wel/niet behaald?


Begeleiding

Cedin begeleidt scholen bij het maken van eigen keuzes rond het Handelingsgericht Werken; we komen niet met een pasklare nieuwe set formulieren en processen, maar gaan gezamenlijk aan de slag met nieuwe afspraken en werkdocumenten die passen bij het team en voldoen aan het wettelijk kader. Cedin werkt vanuit eigenaarschap van de leerkrachten en van de leerlingen. Wij onderscheiden grofweg drie trajecten:


  • Procesbegeleiding: met het team kijken we naar de huidige en gewenste planning en processen en denken we mee over een andere en passende wijze van vastleggen daarvan. Het wettelijk kader wordt hierin meegenomen.


  • Vakinhoudelijke trajectbegeleiding: een vakspecialist doorloopt met het team de fasen van de HGW-cyclus vanuit het specifieke vak. Gezamenlijk wordt er vorm gegeven aan analyse, planning en processen.


  • Expertrol: een onderwijsadviseur introduceert een nieuwe manier van werken. We analyseren met de directeur en intern begeleider de huidige werkwijze en adviseren in het bijstellen of samenvoegen van om bepaalde processen en producten. Samen komen we tot een nieuwe, efficiëntere wijze van HGW en vervolgens scholen we samen het team in deze nieuwe werkwijze.


Interesse in begeleiding?

Vul het onderstaande formulier in, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op.

Er zijn nog geen data gepland. Wil je een seintje ontvangen als deze incompany training weer van start gaat?

Jouw school als uitgangspunt

De begeleiding bij Handelingsgericht Werken wordt toegespitst op de situatie op jouw school.

Cursusleider