Incompany training

Ontwikkelingsgericht werken met peuters

Ontwikkelingsgericht werken met peuters staat voor: precies kijken wat de behoeften zijn van een peuter en welke factoren hem kunnen helpen, om zo tot (spel)begeleiding op maat te komen. Het is eigenlijk niets anders dan een ordening aanbrengen in het omgaan met verschillen. Want het gaat er niet om wàt het kind heeft, maar wat het nódig heeft!


Door handelingsgericht te werken stem je af op de behoeften van een kind en op de ontwikkelingsfase waarin het zit. Zo help je jonge kinderen de volgende stap in hun ontwikkeling te zetten. Goed leren kijken naar wat een kind nodig heeft en waar het zit in zijn ontwikkeling is daarbij cruciaal. Op basis van je observaties stem je het aanbod en je handelen af.


Over de cursus

In de cursus wordt de cyclus van de 4 fasen; waarnemen-begrijpen-plannen-realiseren doorlopen. Je krijgt praktische handvatten aangereikt om beter te differentiëren in je handelen en aan te sluiten bij de behoeften van alle kinderen. Het doel is een manier van werken waar de kinderen nog meer van profiteren en waar ze nog meer plezier aan beleven.