Grip op je groep

Begeleiding

Sterk praktijkgericht

Online of bij jou op school

Beschikbaar in heel Nederland

Deze pagina delen:

In iedere groep proberen mensen hun positie te bepalen. Dat is voor leerlingen in een klas niet anders. Leerkrachten spelen een belangrijke rol in het actief begeleiden van dit groepsproces. Op deze manier ontstaat een veilige sfeer in de klas waarin kinderen zich prettig voelen en het beste uit zichzelf en elkaar kunnen halen. Soms merk je dat de groepsdynamiek is verstoord. Er is veel onrust en negativiteit en jij bent na een lesdag al je energie kwijt. Er lijkt dus van alles aan de hand, maar je komt er niet achter wat er nou precies speelt. Hoe krijg je dan weer grip op je groep?

Met onze begeleiding ‘Grip op je groep’ staat een groepsdynamische coach naast de leerkracht of het team. In gelijkwaardige interactie ontstaat oprecht enthousiasme voor de kansen die je in de klas kunt creëren!


Samen zorgen we ervoor dat

  • leerkrachten én kinderen weer met plezier naar school gaan, zich veilig en gewaardeerd voelen en gemotiveerd aan het werk kunnen. Er is meer zelfsturing bij de kinderen en minder leerkrachtsturing.
  • de leerkracht energie krijgt van het werk en de relatie met leerlingen én ouders positief ervaart.
  • de samenwerking tussen school en ouders is geoptimaliseerd.

Intake leerkracht(en), intern begeleider en schoolleider

Met onze intakegesprekken brengen we de beginsituatie vanuit verschillende invalshoeken in kaart. We concretiseren de begeleidingswensen vanuit de leerkracht(en). Dat is belangrijk omdat we samen met de juiste pijnpunten aan de slag willen gaan.


Groepsobservaties

Je bent als leerkracht onderdeel van de groep en kunt daardoor niet meer neutraal naar die groep kijken. We komen daarom in de klas observeren. Met een neutrale blik kijken we naar wat er daadwerkelijk gebeurt.


Ouderavond (optioneel)

Als je grip op de groep vermindert is de betrokkenheid van ouders heel belangrijk. Ouders horen natuurlijk wel wat er speelt in de klas. Vaak hebben zij direct een mening over jou als leerkracht. De rol van de leerkracht wordt zo steeds kwetsbaarder. Uiteindelijk gaat het erom dat ouders én school het beste willen voor de ontwikkeling van hun kinderen. We hebben elkaar dus nodig. Een ouderavond organiseren om dit besef bij ouders te versterken draagt dus óók bij aan meer grip op je groep. Hierbij is het streven om de dialoog aan te gaan over hetgeen een ieder ervaart.


Groepsanalyse

Op basis van vragenlijsten maken we een (uitgebreid) sociogram van de groep waarin ook de veiligheidsbeleving is opgenomen.


Kindgesprekken

Uit gesprekken met kinderen haal je veel informatie over de beleving van de groep. We voeren daarom altijd een paar gesprekken met leerlingen om zicht te krijgen op deze kindbeleving.


Advies

Op basis van de uitkomsten van bovenstaande analyse kiezen we samen met leerkracht(en), intern begeleider en schoolleider een aantal elementen waarop we willen focussen. Denk hierbij aan advies over interventies ter bevordering van de groepsvorming of met betrekking tot klassenmanagement en pedagogisch handelen. In sommige gevallen is het mogelijk om gezamenlijk met de coach groepsdynamische workshops in de groep uit te voeren. We maken dan gebruik van co-teaching waarbij de leerkracht de mogelijkheid heeft om de groep zelf te observeren tijdens de workshops.

De leerkracht geeft het volgende aan:

  • Ik zou graag bevestiging krijgen van hetgeen ik nu doe: ben ik op de goede weg?
  • Ik zou graag willen weten of ik (op sommige punten) mijn verwachtingen of aanpak moet bijstellen;
  • Ik zou graag zicht krijgen op hoe wij als duo onze aanpak zo goed mogelijk op elkaar af kunnen stemmen;
  • Ik zou graag de groepsdynamiek willen versterken.

Leerkrachten in het basisonderwijs en docenten in het voortgezet onderwijs.


Iedereen met plezier naar school

Colette Oving en Sacha van Nek zijn leerkrachten van groep 7 van OBS De Opslach in Franeker. Zij draaien al een aantal jaren samen dit leerjaar. Dit schooljaar merkten ze dat de groep uit balans was. Om dit op te lossen vroegen ze ondersteuning van Cedin.

Lees er meer over in dit artikel -> Iedereen met plezier naar school

Inschrijven

Grip op je groep is altijd een traject op maat. Wil je meer informatie of wil je je inschrijven voor een begeleidingstraject op maat? Klik dan op onderstaande link.

Groepsdynamische coach

Heb je vragen over het begeleidingstraject of ben je benieuwd of dit bij jou/jouw team past? Neem dan contact op met de adviseur of vraag trainingsadvies aan.


Vraag trainingsadvies aan