Cursus

Gesprekkencyclus volgens waarderend onderzoek

Anders in gesprek met medewerkers


Het uitgangspunt van een gesprekkencyclus volgens de methodiek Appreciative Inquiry, oftewel gesprekkencyclus volgens waarderend onderzoek, is een cyclus die is gericht op eigenaarschap, motivatie en ontwikkeling van de leerkracht. Grote bedrijven als de Rabobank en zorgverzekeraars passen deze methodiek met groot succes toe. Ook in het onderwijs heeft het waarderend onderzoek een enorme meerwaarde voor het voeren van gesprekken met medewerkers.


Over waarderend onderzoek

Waar traditionele functionerings-/beoordelingsgesprekken vaak gericht zijn op terugkijken: “je hebt het geweldig gedaan afgelopen jaar” of “het combineren van groep 3 en 4 blijft lastig voor je”, kijk je met een gesprekkencyclus volgens waarderend onderzoek juist vooruit. De gesprekkencyclus gaat niet uit van het oordeel van de leidinggevende, maar van de motivatie van de leerkracht: wat heb je gedaan, waarom gaat dat goed en hoe kun je dat uitbouwen?


Inhoud per bijeenkomst

Tijdens deze studiedag leer je wat waarderend onderzoek/Appreciative Inquiry inhoudt en hoe je dit kunt toepassen in de gesprekkencyclus in je school. Je leert het belang van het stellen van de goede vragen en hoe je dit samen met de leerkracht kunt uitwerken in concrete doelen, waarvan de leerkracht eigenaar is. Het oefenen in het stellen van deze vragen komt uitgebreid aan bod. We gaan dieper in op de rol van de leidinggevende. Hoe geef je ruimte voor initiatief en ontwikkeling, zodat er een optimale werksfeer ontstaat met gemotiveerde leerkrachtenminder werkdruk en beter onderwijs? Hoe zorg je voor een doelgerichte gesprekkencyclus, waarmee je een goed bekwaamheidsdossier opbouwt? Wat zijn de trends in HRM en hoe pas je dit succesvol toe in je school?


Deze eerste studiedag is ook als op zichzelf staande bijeenkomst te volgen.

De studiedag kan onderdeel uitmaken van je ontwikkeling als schoolleider, via ‘informeel leren’, vallend onder de deelthema’s HR beleid en professionele leergemeenschap. (voor meer informatie: www.schoolleiderregisterpo.nl

SBU studiedag 1: 10 uur

Tijdens de tweede studiebijeenkomst (1 dagdeel) wordt gereflecteerd en geëvalueerd en wordt verdiepend geoefend met het stellen van de goede vragen. Er is aandacht voor de bekwaamheidseisen en dit wordt gekoppeld aan de gesprekkencyclus, het opbouwen van het dossier en de visie van de school.


Tijdens deze derde bijeenkomst (1 dagdeel) is opnieuw tijd en aandacht voor verdiepende reflectie en evaluatie en voor het behandelen van knelpunten en vragen.

De deelnemers geven allemaal een korte presentatie van hun ervaringen in het voeren van waarderende gesprekken en vullen een afsluitend zelfassessment in, dit geeft inzicht in persoonlijke aandachtspunten. Tot 6 maanden na het afronden van de training bieden wij de mogelijkheid tot kosteloze ondersteuning door de trainer via email.


SBU totale training: 30 uur

Optioneel

Indien gewenst en in overleg kan individuele coaching plaatsvinden, of een bezoek aan de eigen werkplek. Hiervoor zullen aanvullende kosten in rekening worden gebracht.


Schoolleidersregsiter PO

Deze cursus is gecertificeerd als bron voor formeel leren ten behoeve van de herregistratie van schoolleiders in het primair onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van het Schoolleidersregister PO