Sterk praktijkgericht

Online of bij jou op school

Beschikbaar in heel Nederland

Deze pagina delen:

Anders in gesprek met medewerkersHoe voer je een constructief en positief ontwikkelgesprek? Welke vragen helpen daarbij? En hoe maak je ook lastige zaken op een waarderende manier bespreekbaar? Het antwoord op deze vragen is Appreciative Inquiry, oftewel 'Waarderend onderzoek'.


Het uitgangspunt van een gesprekkencyclus volgens de methodiek Appreciative Inquiry, oftewel gesprekkencyclus volgens waarderend onderzoek, is een cyclus die is gericht op eigenaarschap, motivatie en ontwikkeling van de leerkracht. Grote bedrijven als de Rabobank en zorgverzekeraars passen deze methodiek met groot succes toe. Ook in het onderwijs heeft het waarderend onderzoek een enorme meerwaarde voor het voeren van gesprekken met medewerkers. 


Inspiratie en motivatie

Richt je de gesprekkencyclus in volgens deze methode, dan worden gesprekken een stuk inspirerender. De nadruk ligt op wat goed gaat, de positieve punten van de leerkracht en waar hij of zij energie van krijgt. Samen verken je hoe je dat kunt uitbouwen en inzetten voor verdere ontwikkeling. En dat maakt het leuk! Dat geeft motivatie aan de leerkracht, wat die mag aan iets gaan werken waar die zich prettig bij voelt, en het maakt gesprekken interessanter.


De kracht van de juiste vraag

De kracht van vragen stellen is enorm belangrijk bij een ontwikkelingsgerichte aanpak. Neem bijvoorbeeld de vraag: “Heb jij vandaag al gedaan waar je goed in bent?”. Die vraag is niet gericht op iets wat niet goed loopt, maar om mensen juist in hun kracht te zetten. Het antwoord kan zijn: “nee, ik heb al een half jaar niet gedaan waar ik goed in ben.” Dat is toch eigenlijk heel jammer. Het gesprek gaat er vervolgens over er samen voor te zorgen dat dit wel gaat gebeuren. Zo creëer je samen een toekomstbeeld waar je naar toe wilt. De nadruk ligt niet op een probleem, maar op een positieve verandering.


Toekomstgericht en positief aan de slag!

Veel organisaties gebruiken deze aanpak om kennis en talenten te koppelen aan bedrijfsdoelstellingen. In deze driedaagse training 'Gesprekkencyclus volgens waarderend onderozke' biedt Cedin jou de mogelijkheid om ook op een toekomstgerichte manier in gesprek te gaan met medewerkers, wat leidt tot gemotiveerde collega’s die doen waar ze goed in zijn.


Inhoud per bijeenkomst

Tijdens deze studiedag leer je wat waarderend onderzoek/Appreciative Inquiry inhoudt en hoe je dit kunt toepassen in de gesprekkencyclus in je school. Je leert het belang van het stellen van de goede vragen en hoe je dit samen met de leerkracht kunt uitwerken in concrete doelen, waarvan de leerkracht eigenaar is. Het oefenen in het stellen van deze vragen komt uitgebreid aan bod. We gaan dieper in op de rol van de leidinggevende. Hoe geef je ruimte voor initiatief en ontwikkeling, zodat er een optimale werksfeer ontstaat met gemotiveerde leerkrachtenminder werkdruk en beter onderwijs? Hoe zorg je voor een doelgerichte gesprekkencyclus, waarmee je een goed bekwaamheidsdossier opbouwt? Wat zijn de trends in HRM en hoe pas je dit succesvol toe in je school?


Deze eerste studiedag is ook als op zichzelf staande bijeenkomst te volgen.

De studiedag kan onderdeel uitmaken van je ontwikkeling als schoolleider, via ‘informeel leren’, vallend onder de deelthema’s HR beleid en professionele leergemeenschap. (voor meer informatie: www.schoolleiderregisterpo.nl

SBU studiedag 1: 10 uur

Tijdens de tweede studiebijeenkomst (1 dagdeel) wordt gereflecteerd en geëvalueerd en wordt verdiepend geoefend met het stellen van de goede vragen. Er is aandacht voor de bekwaamheidseisen en dit wordt gekoppeld aan de gesprekkencyclus, het opbouwen van het dossier en de visie van de school. Ook het geven van goede feedback komt aan de orde.


Tijdens deze derde bijeenkomst (1 dagdeel) is opnieuw tijd en aandacht voor verdiepende reflectie en evaluatie en voor het behandelen van knelpunten en vragen. Daarnaast komt borging aan de orde. Er wordt gekeken hoe we ontwikkeldoelen kunnen koppelen aan de visie van de school en er is aandacht voor de literatuur die ten grondslag ligt aan de training.

De deelnemers geven allemaal een korte presentatie van hun ervaringen in het voeren van waarderende gesprekken en vullen een afsluitend zelfassessment in, dit geeft inzicht in persoonlijke aandachtspunten. Tot 6 maanden na het afronden van de training bieden wij de mogelijkheid tot kosteloze ondersteuning door de trainer via email.


SBU totale training: 30 uur

Deze training bestaat uit drie bijeenkomsten. De tijden en de inhoud kunnen in overleg worden aangepast.

Schoolleiders, teamleiders en besturen in het basisonderwijs.

Deze training is gecertificeerd als bron voor formeel leren ten behoeve van de herregistratie van schoolleiders in het primair onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van het Schoolleidersregister PO

Optioneel

Indien gewenst en in overleg kan individuele coaching plaatsvinden, of een bezoek aan de eigen werkplek. Hiervoor zullen aanvullende kosten in rekening worden gebracht.


Inschrijven

i
 Ontvang € 1000 STAP-budget

Zwolle
13 april 2023

Meer info & prijs


Trainer

Heb je vragen over deze training of ben je benieuwd of de training bij jou/jouw team past?

Neem dan contact op met de adviseur of vraag trainingsadvies aan.


Vraag trainingsadvies aan