Sterk praktijkgericht

Online of bij jou op school

Beschikbaar in heel Nederland

Deze pagina delen:

Als directeur wil je graag regelmatig alle klassen bezoeken, maar het ontbreekt je vaak aan tijd. En als leerkracht wil je vermoedelijk graag leren van je collega’s. Door als directeur flitsbezoeken af te leggen met een duidelijke focus, is het mogelijk om in een paar minuten inzicht te krijgen in het functioneren van leerkrachten en hun ondersteuningsbehoefte(n).


Flitsbezoeken zijn korte, krachtige bezoeken in de klas, waarbij je met een beknopte kijkwijzer geconcentreerd observeert op vijf specifieke punten. Na enkele Flitsbezoeken kun je op basis van je observaties een reflectieve vraag formuleren en een korte reflectieve dialoog voeren met de leerkracht.


Het doel 

Het doel van Flitsbezoeken is om in de dialoog het leren van de leerkracht te stimuleren. Je maakt hem of haar bewust van zijn of haar keuzes en vergroot het reflectief vermogen. Hierdoor krijgt de leerkracht de kans het onderwijs verder te verbeteren. Het gaat dus niet om goed of minder goed functioneren, maar om het op gang brengen van een bewustwordingsproces of ontwikkeling. Wanneer je dit regelmatig doet, werk je aan een schoolcultuur die gericht is op leren en waarin het reflecteren op eigen handelen gemeengoed wordt. Tevens krijg je goed zicht op de kwaliteit van het primaire proces.

Deze aanpak is gebaseerd op het boek ‘The Threeminute Classroom Walk Through‘ van Carolyn Downey.


Over de training

De training bestaat naast een interactief theoretisch deel, ook uit een praktisch deel: samen klassen bezoeken en direct toepassen wat je juist geleerd hebt.


Inhoud 

We oefenen in de bijeenkomsten het afleggen van een Flitsbezoek met een praktische kijkwijzer. Omdat je met een collega-trainee de klas ingaat en daarna bespreekt wat je gezien hebt, leer je beter kijken en observeren. Je krijgt direct feedback! Je leert tevens hoe je een reflectieve vraag formuleert en je maakt kennis met de reflectieve dialoog. Leren leren krijgt dus op verschillende manieren vorm tijdens deze training.

Deze training bestaat uit twee bijeenkomsten. Afhankelijk van de voorkennis en groepsgrootte kan de training ingekort of uitgebreid worden.


Directeuren, intern begeleiders, bouwcoördinatoren en voor leerkrachten die het uitvoeren van collegiale consultaties, praktisch handen en voeten willen geven.


Inschrijven

Er is nog geen startdatum bekend. Wil je een seintje ontvangen als deze training weer van start gaat?


Trainer

Heb je vragen over deze training of ben je benieuwd of de training bij jou/jouw team past?

Neem dan contact op met de adviseur of vraag trainingsadvies aan.


Vraag trainingsadvies aan