Incompany training

Coöperatief leren binnen Expliciete Directe Instructie

Een effectieve verdieping op het instructiemodel

Bijna alle scholen werken met het Directe Instructiemodel, vaak ook aangeduid als het DI-model, het ADIM-model of het IGDI-model. Marcel Schmeier heeft de Amerikaanse onderwijs-bestseller van John Hollingsworth en Silvia Ybarra ‘Explicit Direct Instruction’ bewerkt voor het Nederlandse onderwijs. En met succes, want Expliciete Directe Instructie (EDI) is het antwoord op de vraag hoe je in je instructie nog beter tegemoet kunt komen aan alle verschillende niveaus binnen je groep.


Over de cursus

Maak kennis met de beginselen van het EDI-model in een korte en effectieve training. Je krijgt verfrissende inzichten, die je direct de volgende dag in je lessen kunt toepassen en waarvan je direct het effect op je leerlingen zult merken.


De praktijk

Door enkele makkelijk toepasbare, maar zeer effectieve aanvullingen te doen aan je huidige directe instructie, slaag je erin om leerlingen veel actiever betrokken te houden bij de instructie en veel beter passend onderwijs te verzorgen aan je leerlingen

.

De praktische aanvullingen, zoals het inbouwen van het controleren van het begrip tijdens je instructie, het exact op leerlingniveau formuleren van je lesdoel waarin concept en vaardigheid benoemd worden, het uitvoeren van een reflectie voorafgaand aan het zelfstandig werken, het werken met wisbordjes en beurtenbakjes, zorgen dat je lessen veel effectiever verlopen.


In de training is er veel aandacht voor EDI in combinatie met coöperatieve werkvormen, er worden in de training zelf ook veel coöperatieve werkvormen ingezet. De coöperatieve werkvormen passen goed bij de fasen van het EDI model en verhogen de betrokkenheid van de leerlingen.

Als de training op de eigen school wordt gevolgd, adviseren we naast de trainingsbijeenkomsten te combineren met klassenbezoeken, waarbij je als leerkracht direct feedback ontvangt van de adviseur.


Inhoud van de training

De training bestaat uit drie bijeenkomsten en gaat in op de volgende onderwerpen:

  • Overeenkomsten tussen EDI en DI/ADIM/IGDI.
  • Fasen EDI.
  • Betrokkenheid van alle leerlingen; het beurtenbakje en coöperatieve werkvormen.
  • Controle van begrip; hoe doe je dat? Tips en aanwijzingen.
  • Doelen opstellen; eigenaarschap van de leerling en richtlijn voor je instructie.
  • Voorkennis activeren; hoe betrek je alle leerlingen?
  • Instructie geven.
  • Reflectiefase.


Aanvullende bijeenkomsten

Wanneer de training op de eigen school wordt gevolgd, zijn er optioneel de volgende aanvullende bijeenkomsten mogelijk:


EDI bij kleuters

Dat het EDI-model ook bij de kleuters werkt staat als een paal boven water. Dat EDI er dan anders uit kan zien dan in de overige groepen ook. Hoe en wanneer werkt het EDI-model bij kleuters? Welke voorkennis activeer je? En hoe stel je controle van begrip vragen aan kleuters? In deze extra bijeenkomst, die je los kunt inkopen, leren onderbouwleerkrachten de fijne EDI kneepjes van het vak. We houden daarbij het specifieke karakter van het kleuteronderwijs in het hoofd. Recht doen aan de verschillen tussen kinderen en het sprongsgewijs ontwikkelen van kinderen is daarbij uitgangspunt.

EDI in situaties waarin eerst ontdekt of onderzocht wordt.