Cursus

Executieve functies

Executieve functies beïnvloeden het gedrag en het leren van kinderen. Het zijn vaardigheden die kinderen nodig hebben bij het plannen, organiseren, onthouden en verwerken van informatie. Kinderen bij wie de executieve functies onvoldoende zijn ontwikkeld hebben moeite om dingen te onthouden, op tijd aan taken te beginnen of hun werk geconcentreerd af te maken. Kinderen met zwakkere executieve functies begrijpen vaak heel goed het ‘wat’ op school, maar worstelen met het ‘hoe’.


Over de cursus

Tijdens de cursus over executieve functies leer je problemen te herkennen en het kind beter te begrijpen. Daarnaast krijg je concrete handvatten aangereikt om op een zo goed mogelijke wijze met deze kinderen om te gaan.

Het helpt je wanneer je kennis hebt van de executieve functies die er zijn, zoals je ook kennis hebt van de cognitieve functies (taal, motoriek, etc.). Ook helpt het wanneer je weet hoe je het beste kinderen met zwak ontwikkelde executieve functies kunt begeleiden.


De cursus start met een algemene introductie bijeenkomst over executieve functies, in bijeenkomst 2 volgt een verdieping en koppeling naar de (opvoedings)praktijk. Bijeenkomst 3 zal gaan over het werkgeheugen, een functie die door sommige onderzoekers gezien wordt als een betere voorspeller voor schoolsucces dan intelligentie.


Inhoud per bijeenkomst

 • Kennis opdoen van executieve functies
 • Wat zijn executieve functies
 • Hoe verloopt de ontwikkeling van executieve functies?
 • Welke executieve functies kunnen we onderscheiden?
 • Ervaren welk type opdrachten een beroep doet op welke executieve functies
 • Herkennen van problemen waar kinderen tegen aan lopen die zwakke executieve vaardigheden hebben
 • Bespreken van algemene handelingsadviezen hoe deze problemen aan te pakken


 • Kennis opdoen van de relatie tussen opvoeding/omgeving en de executieve functies
 • Vaardigheden aanleren ten aanzien van het begeleiden van kinderen met zwakkere executieve functies
 • Kennis opdoen van oefeningen/materialen die je in kunt zetten om de executieve functies te versterken


 • Kennis opdoen ten aanzien van het geheugen
 • Het belang van het werkgeheugen ten aanzien van leren
 • Ondersteunen van kinderen met werkgeheugenproblemen