Incompany training

Eigenaarschap van leren

De leerling die verantwoordelijk is voor zijn leerproces en zijn eigen doelen en leerstrategie kan bepalen. Kortom: de leerling die zelfgestuurd kan leren, weet hoe hij leert. Hij heeft geoefend met het leerproces zelf en heeft ervaren hoe hij zelf de autonomie heeft over zijn leren (James & McCormick, 2009). Leerlingen die zelfgestuurd kunnen leren, meent Grow (1991), zullen dit hun leven lang blijven doen.


Over de cursus

De cursus leert je hoe je kinderen meer verantwoordelijk kunt maken voor het eigen leren, zodat zij actiever en doelgerichter bezig zijn met het eigen leerproces. De motivatie van de leerlingen zal daardoor groter zijn, en de uiteindelijk leeropbrengsten zijn duurzamer. De uitwerking van Eigenaarschap van leren wordt gekoppeld aan het IGDI model. Je leert hoe je binnen het IGDI model de zelfsturende rol van de leerling kunt vergroten.


Jouw rol als leerkracht

Eigenaarschap van leerlingen stimuleren vraagt wat van de leerlingen, maar vooral ook van de leerkracht: hoe kun je leerlingen motiveren en betrekken bij het werk? Welke feedback geef je leerlingen, hoe stimuleer je een growth mindset?

In kleine stapjes worden de leerlingen steeds meer eigenaar van het eigen leerproces. In deze cursus werp je een kritische blik op je eigen lespraktijk en leer je hoe je samen met de leerlingen de verantwoordelijkheid voor het leren in je klas kunt dragen.


Inhoud per bijeenkomst


  • Grondhouding en rol van de leerkracht.
  • Visie op eigenaarschap: van zelfstandig verwerken naar zelfstandig leren.
  • Eigenaarschap binnen Directe Instructie; praktische voorbeelden.
  • Concrete activiteiten (o.a. coöperatieve werkvormen) die eigenaarschap bevorderen.


  • In gesprek met kinderen: het kindgesprek en kindplan.


  • Feedback geven (gebaseerd op de theorie van John Hattie)
  • Mindset (gebaseerd op de theorie van Carol Dweck)


  • Opbrengstgericht werken: doelen stellen en datamuur voor en door leerlingen (Jay Marino).
  • Zelfbeoordeling en portfolio’s.Reacties van oud-deelnemers

“Van te voren denk je: ‘Een lange woensdagmiddag!’ Maar uiteindelijk, wanneer het afgelopen is, ben je vol nieuwe ideeën. Ik vond het een hele leerzame cursus met dank aan de cursusleider. ““Complimenten voor je enthousiasme en kunde. Ik heb de cursus met veel plezier gevolgd.”