Incompany training

Een sterke rekenbasis in de middenbouw

Een fundament om op te kunnen bouwen

Het fundament voor het rekenonderwijs wordt gelegd in de middenbouw. Vanaf eind groep 3 tot midden groep 6 moeten de basisbewerkingen worden geautomatiseerd voor een solide rekenbasis waarop in de bovenbouw kan worden voortgebouwd.

Vaak leert de praktijk ons dat er in de middenbouw onvoldoende aandacht en tijd is om de basisbewerkingen te automatiseren. Hierdoor ontstaan er hiaten in de rekenkennis en raakt het kortetermijngeheugen van leerlingen in de bovenbouw al snel overbelast, waardoor het steeds lastiger wordt om complexere opgaven (vlot) uit te rekenen. Dit resulteert te vaak (en onnodig) in rekenproblemen en een lagere uitstroom dan nodig.

Over de training

In deze korte training leer je als leerkracht om in de middenbouw het rekenfundament stevig neer te zetten, zodat stagnatie en uitval in hogere groepen wordt voorkomen.

Inhoud 

Aan bod komen onder ander de cruciale leerdoelen, waarbij aandacht is voor de automatiseringsdoelen en effectieve rekenstrategieën. Ook gaan we dieper in op de elementen van een goede instructie, differentiatie en begeleide inoefening. De bijeenkomsten zijn sterk praktijkgericht en de opgedane kennis is direct toepasbaar in de klas.