Incompany training

EDI in een spellingles (verdiepende training)

Veel spellinglessen zijn vrij eenvoudig in het EDI model te zetten. Daarmee worden ze niet per definitie effectiever. Effectiviteit van deze lessen zit juist in het goed toepassen van de vakdidactiek in de instructiefase, de ik-fase. In de jullie -en jij-fase leer je keuzes te maken in werkvormen waardoor de effectiviteit van het oefenen wordt vergroot. Door spellingcategorieën in te delen in grotere eenheden kun je interventies beter laten aansluiten bij de onderwijsbehoeften van kinderen en wordt het organisatiemodel eenvoudiger.


  • De combinatie EDI en vakdidactiek maken dat de spellinglessen effectiever worden. 
  • Deze aanpak kan ook specifiek toegepast worden voor combinatiegroepen.


Om deze training te volgen heb je basiskennis van EDI nodig. Volg daarvoor eventueel de basistraining EDI.