Incompany training

EDI bij kleuters (verdiepende training)

Dat het EDI-model ook bij de kleuters werkt staat als een paal boven water. Dat EDI er dan anders uit kan zien dan in de overige groepen ook. Hoe en wanneer werkt het EDI-model bij kleuters? Welke voorkennis activeer je? En hoe stel je controle van begrip vragen aan kleuters? In deze aanvullende bijeenkomst, die je los kunt volgen, leren onderbouwleerkrachten de fijne ‘EDI kneepjes’ van het vak. We houden daarbij het specifieke karakter van het kleuteronderwijs in het hoofd. Recht doen aan de verschillen tussen kinderen en het sprongsgewijs ontwikkelen van kinderen is daarbij ons uitgangspunt.


Om deze training te volgen heb je basiskennis van EDI nodig. Volg daarvoor eventueel de basistraining EDI.