Sterk praktijkgericht

Online of bij jou op school

Beschikbaar in heel Nederland

Deze pagina delen:

Kom in drie bijeenkomsten tot een goede samenwerking tussen ouders en (brede)school. Je formuleert je visie en je krijgt zicht op de kansen die er zijn om de ouders van je school te betrekken bij het onderwijs aan hun kind.


Over de training

De Drieslag Ouderbetrokkenheid helpt je om in korte tijd:

  • De dialoog met ouders te verbeteren
  • De gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en ouders voor de ontwikkeling van kinderen uit te bouwen
  • Meer werk te maken van het uitspreken van wederzijdse verwachtingen van school en ouders

Na drie bijeenkomsten weet je wat ouderbetrokkenheid inhoudt. Verder hebben je medewerkers de instrumenten om de visie in de praktijk te brengen. Tot slot weten je medewerkers hoe ze ouders kunnen betrekken bij ontwikkeling van hun kind.


Inhoud per bijeenkomst

Bijeenkomst 1: Verkenning

Het team is bezig met begrip ouderbetrokkenheid. Welke vormen werken? Welke parels zijn voor de (brede)school al te benoemen? Is de ouder klant of partner? Welke visie heeft de (brede)school op deze zaken?


Bijeenkomst 2: Educatief partnerschap

Het team gaat aan de slag met inzicht in educatief partnerschap en de kansen om ouders daarbij in te schakelen. Ouders zijn immers de ervaringsdeskundigen. Hoe kan er thuis een rijke leeromgeving komen? Hoe benadert het team de ouders als partner voor de ontwikkeling van hun kinderen? Hoe communiceer je dit dan?


Bijeenkomst 3: Ouderavond

Met de resultaten van beide teambijeenkomsten wordt een interactieve ouderavond georganiseerd. Naast het informeren over ouderbetrokkenheid worden naar behoefte actieve werkvormen toegepast: stellingen behandelen of het inventariseren van oudercontacten door een mini-enquête, introductie van ouderhulpkaarten. Ook de communicatie tussen ouders en school, bijvoorbeeld tijdens 10 minuten gesprekken, komt aan de orde.

Deze training bestaat uit drie bijeenkomsten.

Peuterspeelzalen, kinderopvangorganisaties en basisscholen (team en ouders) die ouderbetrokkenheid op school willen invoeren of uitbouwen.

Inschrijven

Er is nog geen startdatum bekend. Wil je een seintje ontvangen als deze training weer van start gaat?


Trainer

Heb je vragen over deze training of ben je benieuwd of de training bij jou/jouw team past?

Neem dan contact op met de adviseur of vraag trainingsadvies aan.


Vraag trainingsadvies aan