Incompany training

Doelgerichte, effectieve rekeninstructie

Leerlingen op het puntje van hun stoel én hoge rekenopbrengsten? Dat kan!

Door kritisch met de rekenmethode om te gaan, eigenaarschap bij leerlingen te versterken, doelgericht te werken én leerlingen te activeren. In de training staan deze uitgangspunten dan ook centraal. We gaan onder andere aan de slag met leerlijnen en tussendoelen, het activeren van leerlingen, modelen versus interactief bespreken en is er aandacht voor het aanleren van rekenstrategieën.

Inhoud

Tijdens de cursus komt aan de orde:

  • Doelgerichte effectieve instructie
  • Activeren van leerlingen
  • Lesdoelen en leerlijnen
  • Rol van de methode
  • Automatiseren
  • Handelingsmodel
  • Drieslagmodel
  • Modelen van contextopgaven
  • Klassenconsultaties

In de bijeenkomsten is veel ruimte gereserveerd om ervaringen met elkaar uit te wisselen en daardoor veel van elkaar te leren. Op basis van de intake kijken we hoe dit traject er voor jouw school uit moet komen te zien. 

Praktijkgericht

De cursus is praktijkgericht , waardoor je de inhoud ook daadwerkelijk kunt toepassen in jouw specifieke klassensituatie. Huiswerkopdrachten die je in je klas uitprobeert, zijn dan ook een belangrijk onderdeel van de cursus.

Aan het einde van deze cursus neem je een koffer vol kennis, vaardigheden en ideeën mee, die je helpen om in jouw klas voor meer plezier, variatie, hoge betrokkenheid en betere resultaten te zorgen.