Doe meer met GRIP

Begeleiding

Sterk praktijkgericht

Voor basisscholen in Fryslân

Kwalitatief meertalig onderwijs

Deze pagina delen:

GRIP is het evaluatiesysteem voor de Friese taal waarmee je de ontwikkeling van leerlingen kunt volgen en evalueren. Het digitale systeem maakt onderdeel uit van Spoar 8 en Searje 36 en bestaat uit een serie methodegebonden evaluaties, methode onafhankelijke evaluaties en een portfolio.

Begeleiding Cedin

Onze adviseurs bieden workshops en teambijeenkomsten die leerkrachten helpen om GRIP te gebruiken. In deze bijeenkomsten leer je hoe je met behulp van het referentiekader Frysk (rrF, referinsje ramt Frysk) ambities formuleert voor jouw groep, hoe je je tussendoelen en aanbod hierop afstemt, welk evaluatie-instrument hierbij past en hoe je de resultaten interpreteert en vertaalt in vervolgstappen. Uiteraard zijn deze stappen verbonden met de visie van jouw school op (meer)taligheid.  

Zo krijg je grip op de taalontwikkeling Fries van de leerlingen in je groep.

Kijk op grip.frl voor meer info. 

Inschrijven

Wil jij ook meer met GRIP aan de slag? Neem dan contact op met onze adviseurs of laat je gegevens achter via onderstaande link.

Adviseurs

Bernadet de Jager

Regiomanager / Projectleider Frysk en meartaligens
06 – 127 406 38Meer weten over Bernadet de Jager?

Elly Attema

Onderwijsadviseur Sintrum Frysk en MeartaligensMeer weten over Elly Attema?