Sterk praktijkgericht

Beschikbaar in heel Nederland

Online of bij jou op school

Deze pagina delen:

Bouw door op het fundament van De Gouden Weken.


De Zilveren Weken is de naam voor de groepsvormingsperiode na de kerstvakantie. Al is het onderhouden van de groep een continu proces, je klas heeft na een pauze extra onderhoud nodig. In De Zilveren Weken gaan we uitgebreid in op hoe je deze periode vormgeeft en waar je rekening mee moet houden in vergelijking met De Gouden Weken. Met praktische handvatten bouw je verder op het fundament van de Gouden Weken.


De Zilveren Weken

Bepaalde afspraken versloffen of zijn minder relevant of handig gebleken. Er kunnen verschuivingen binnen of voor de groep plaats hebben gevonden of misschien is er sprake geweest van een periode met afwisseling tussen thuis- en fysiek onderwijs. Dergelijke omstandigheden hebben invloed op de sfeer in de groep en daarmee op het taakgericht werken en dus op de resultaten.

De Zilveren Weken periode is bij uitstek geschikt om terug te blikken en vooruit te kijken. Deze weken staan in het teken van meer doen van wat werkt en dat wat niet werkt anders te doen of achterwege te laten. In deze periode wordt er iets anders van je gevraagd dan aan het begin van het schooljaar.

Je kunt met spelvormen, evaluatievormen, coöperatieve werkvormen, energizers voor thuisonderwijs en kant-en-klare voorbeeldroosters voor kleuters, onder-, midden-, bovenbouw en vo verder bouwen op het gelegde fundament in De Gouden Weken. De werkvormen passen bij de meest recente inzichten uit de theorie en wetenschap, en je kunt er morgen mee aan de slag in jouw klas! 


Opbrengst

Een belangrijke pijler van de Gouden én de Zilveren Weken is de focus op groepsvormende activiteiten enerzijds en op ouderbetrokkenheid anderzijds. Het zorgt voor een groep die zelf kiest voor positieve normen en waar in een veilige structuur gewerkt kan worden gewerkt aan leren van en met elkaar.


De Gouden Weken

De Gouden Weken zijn gericht op de periode van groepsvorming in de periode na de zomervakantie en leggen een fundament voor de groepsvorming aan het begin van het schooljaar. Meer weten over deze training? Kijk dan hier.

Inschrijven

Er is nog geen startdatum bekend. Wil je een seintje ontvangen als deze training weer van start gaat?


Trainer

Heb je vragen over deze training of ben je benieuwd of de training bij jou/jouw team past?

Neem dan contact op met de adviseur of vraag trainingsadvies aan.


Vraag trainingsadvies aan