Cursus

De slimme kleuter

Leerkrachten krijgen steeds vaker te maken met kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Het werken met deze kinderen vraagt een andere aanpak, maar begeleiding hoeft niet af te wijken van het kleuteronderwijs zoals dat bij kleuterleerkrachten past. Spel, spelen, thematisch werken zijn voor deze kinderen juist werkvormen die passend zijn. Dat je met kleine aanpassingen heel veel kunt doen met je huidige materialen laten we in deze cursus zien.

 

Over de cursus

Tijdens de cursus leer je meer over het slimme jonge kind. We nemen je mee in de kennis over cognitief slimme kinderen, maar denken daarbij ook aan de aanpassingen in je aanbod. Heel praktisch, zodat je het kunt toepassen in je klas. De emotionele ontwikkeling van de slimme kleuter is vaak een lastig onderdeel voor leerkrachten. Niet gek natuurlijk, zo cognitief sterk, maar nog echt een kleuter. Hoe vind je daar een goed aanbod voor? Daarnaast geeft de cursus je inzicht in het observeren en begrijpen van slimme kleuters. Tenslotte leren we je materiaal voor slimme kleuters goed in te schatten op hun waarde en doelen. Daarmee zul je beter in staat zijn keuzes te maken wanneer er materiaal aangeschaft moet worden.

Een aanbod voor slimme kleuters is niet direct te vinden in werkjes op het platte vlak of stof van groep 3 binnenhalen. Je kunt een goede differentiatie maken in het aanbod voor de hele groep. Dus binnen het thema en met de doelen en activiteiten die daarin voorbereid zijn. In de cursus laten we zien hoe je dat kunt vormgeven in jouw dagelijkse werk en wat de belangrijke aspecten zijn bij de overgang naar groep 3.


Inhoud 

  • Kennis over slimme jonge kinderen
  • Taal en denken combineren; bijvoorbeeld n.a.v. het lezen van een prentenboek
  • Verrijken, verdiepen en verbreden vanuit thema’s
  • Inzicht in de emotionele ontwikkeling


Koppeling met de praktijk

De cursus wordt gevuld door de praktijk. Daarbij verwachten we dat de deelnemers materialen en voorbeelden meenemen uit hun praktijk. Hieraan hangen we de kennis en de vaardigheden die nodig zijn om een passend aanbod te maken voor een slimme kleuter.


Deze cursus is 'corona-proof'. Dat wil zeggen dat we ieder moment kunnen schakelen van fysieke bijeenkomsten, naar online of blended. Ook onze online cursussen zijn persoonlijk, interactief en coöperatief. We begeleiden je desgewenst bij de techniek, zodat het voor iedereen mogelijk is deze cursus te volgen.