Incompany training

De kleine Willy Wortels

Een speelse ontdektocht

Kinderen zijn al op zeer jonge leeftijd geïnteresseerd in techniek, natuur en creatieve activiteiten. Dit inzicht wordt breed gedeeld door wetenschappers en professionals die werken met jonge kinderen. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en zeer geïnteresseerd in de wereld om hen heen. Ze zijn goed in logisch denken, beschikken over hun eigen creatieve logica en hebben vele talenten in het vinden van oplossingen.


Over de cursus

In de cursus ‘De kleine Willy Wortels’ staat het ontdekken en het nieuwsgierig zijn en blijven voorop. Je leert hoe je dit in de praktijk kunt vormgeven. We gebruiken daarbij onder andere het boek ‘Speel goed’ (auteur: Jan de Lange e.a.) en de ‘Inspiratiekaarten voor de onderzoekende peuter/kleuter’ (Cedin).

Jij, als professional, speelt een cruciale rol bij de speelse ontdektocht van peuters en kleuters: jij kunt de kinderen begeleiden bij het ontwikkelen van deze talenten. Met hulp van de map Inspiratiekaarten voor de onderzoekende peuter/kleuter zal je merken dat de kinderen samen met jou, zelf en al spelend, hun eigen oplossingen voor problemen kunnen leren bedenken.

 

In de eerste bijeenkomst gaan we in op de achtergronden en uitgangspunten van het ontdekkend spelen en leren. Aan bod komen onder andere de nieuwste inzichten rondom de hersenontwikkeling van jonge kinderen en 21e eeuwse vaardigheden. Aan de hand van diverse materialen laten we je zelf ervaren hoe je concreet en praktisch de nieuwsgierige en onderzoekende houding van jonge kinderen kunt stimuleren.

Bijeenkomst twee gaat over de kunst van het vragen stellen. Je oefent met het stellen van de juiste denk- en ontdekvragen. We maken hierbij gebruik van het boek ‘Speel goed’ en de map met Inspiratiekaarten.

Bijeenkomst 3 staat in het teken van uitwisseling en elkaar inspireren. Daarnaast gaan we in op het gebruik van de genoemde inspiratiekaarten en de rol van ouders bij de ontdektocht van hun kind.