Incompany training

De Kleine Kapitein

De cursus ‘De kleine Kapitein’ leert leidsters, leerkrachten en pedagogisch medewerkers om de ontwikkeling van zelfsturing bij jonge kinderen te stimuleren. Zelfsturing gaat onder andere over vaardigheden als geconcentreerd werken, problemen oplossen, samenwerken en plannen. De gevoelige leeftijd voor het leren van deze vaardigheden is tussen de 2,5 en 6 jaar.


Zelfsturing

Als jonge kinderen naar school gaan, moeten ze allerlei taken uitvoeren die niet alleen een beroep doen op hun denkvermogen, maar ook op concentratie, taakgerichtheid, zelfstandigheid, enzovoort. Deze competenties worden executieve functies genoemd. Of met een makkelijkere term: zelfsturing. Zelfsturing is van groot belang voor schoolsucces, omdat het een positieve invloed heeft op zowel het cognitief als het sociaal-emotioneel functioneren. En dus is het van groot belang dit bij jonge kinderen te stimuleren.


Over de cursus

De Kleine Kapitein stelt je in staat kinderen te ondersteunen bij het reguleren van hun eigen gedrag. Tijdens de cursus leer je om op zelfsturing gerichte activiteiten in te bouwen in de dagelijkse praktijk.


Doelen van de cursus:

 • Executieve functies en zelfsturing herkennen
 • Zelfsturingsdoelen kunnen stellen waaraan met de eigen peuters/kleuters aan gewerkt kan worden
 • In aanbod en activiteiten op een meer structurele manier aandacht besteden aan zelfsturing
 • Zelf activiteiten kunnen ontwerpen met een zelfsturingsdoel

De Kleine Kapitein is gebaseerd op het in de VS effectief gebleken Tools of the mind.


Inhoud per bijeenkomst

Bijeenkomst 1

 • Wat zijn executieve functies en zelfsturing?
 • Waarom is dat van belang?
 • Welke competenties horen daarbij?
 • Wat herkennen cursisten in de eigen praktijk?

Bijeenkomst 2

 • Welke activiteiten, spelletjes of taakjes bevorderen zelfsturend gedrag?
 • Welke ontwikkelingsgebieden en zelfsturingsdomeinen worden door die activiteiten gestimuleerd?
 • Werken aan passende doelen.

Bijeenkomst 3

 • Werken met een eigen casus: hoe is de ontwikkeling van dit kind verder te stimuleren vanuit het perspectief van zelfsturing?
 • En wat zijn lastige situaties in de gehele groep?

Bijeenkomst 4

 • Implementatie en borging.
 • Hoe kan het werken aan zelfsturing ingepast worden in het werken met de eigen methode?
 • Hoe kan het werken aan zelfsturing ingepast worden in de organisatie/school?


De Kleine Kapitein is ontwikkeld door Sardes en Cedin beschikt over een officiële licentie op deze training te kunnen geven.