Incompany training

Basisontwikkeling van jonge kinderen

Een pedagogisch werkplan voor de brede ontwikkeling van kinderen

Basisontwikkeling ondersteunt de ontwikkeling van baby, peuter en jonge kleuter optimaal. Het is een landelijk erkend werkplan en bevat een uitgewerkte visie voor opvoeding, vorming en onderwijs voor jonge kinderen ( 0 ā€“ 7 jaar ). Jonge kinderen leren vooral door ZELF actief te zijn, te spelen, te handelen en te praten.


Kenmerken van Basisontwikkeling:

 • Spel als basis van de ontwikkeling
 • Meer dan alleen woordenschat en taal
 • Volwassene geeft sturing door zelf mee te doen
 • Doelgerichte en planmatige aanpak
 • Betekenisvolle activiteiten uit de echte wereld
 • Leidsters/leerkrachten handelen bewust tijdens dagelijkse activiteiten
 • Gesprekjes en samen op verhaal komen
 • Samenhang in activiteiten binnen een thema
 • Ouders betrekken
 • Samenwerken op de groep


Over de cursus

Cedin biedt 2 trainingen:


Basistraining basisontwikkeling

1 jarig traject.

Doel: redeneren en werken vanuit betekenisvol handelen van kinderen.

Visie op ontwikkeling kinderen, contact en interactie, uitdagende inrichting binnen/buiten, betekenisvolle activiteiten, spel/spelen, constructie en werken met boeken/verhalen, contact ouders, samenwerken, observeren en registreren.


Gecertificeerde training Basisontwikkeling

Dit is een 1-jarig traject volgend op de basistraining. Doel: vaardigheidsvergroting in het werken met Basisontwikkeling en certificering met portfolio. Implementatie in de instelling.

 • Leren kennen en hanteren van de 3 Vā€™s: Verkennen, Verbinden en Verdiepen.
 • Thematiseren: planmatig en doelgericht werken
 • Activiteitenboek
 • Uitwerken organisatie
 • Basisontwikkeling
 • Ontwikkelingsgerichte gesprekken met kinderen
 • Lees/schrijf activiteiten en reken/wiskunde activiteiten.
 • Handelingsgericht observeren ( Horeb) en ouders informeren
 • Verdieping ontwikkelde vaardigheden
 • Reflecteren op eigen handelen