Online training

Coördinator Peuters met een ontwikkelingsvoorsprong

In korte tijd krijg je veel tools in handen om een start te maken met de begeleiding van peuters met een ontwikkelingsvoorsprong. De belangrijkste onderwerpen die nodig zijn om te starten met de thematiek komen aan bod en geven je houvast om verdere ontwikkelstappen te maken. Na de cursus ben jij de coördinator en aanspreekpunt voor je collega’s . Een leuke nieuwe dimensie in je vak!


Deze cursus wordt in zijn geheel online aangeboden!


Over de cursus

De cursus is bestemd voor die medewerkers in de kinderopvang die een verdiepingsslag willen maken in het werken met peuters met een ontwikkelingsvoorsprong; niet alleen op uitvoerend niveau maar ook op beleidsniveau. Ook is de cursus zeer geschikt voor medewerkers die een scharnierfunctie vervullen binnen een IKC, zoals onderbouwcoördinatoren en IB’ers.

Je kennis wat betreft de ontwikkeling en het leren en de ontwikkelbehoeftes van peuters met een ontwikkelingsvoorsprong wordt vergroot en verbreed. Je krijgt zicht op hun ontwikkelingsbehoeftes en je krijgt handvatten hoe het aanbod zou kunnen worden afgestemd op deze peuters. Daarnaast krijg je zicht op wat belangrijk is in de ondersteuning van de pm’ers die werken met deze kinderen en hoe je deze kunt coachen om deze kinderen een passend aanbod te bieden. Tenslotte leer je op beleidsmatig niveau hoe je de verworven kennis kunt implementeren en de doorgaande lijn richting het basisonderwijs kunt bewaken.


De coördinator ontwikkelingsvoorsprong

De coördinator ontwikkelingsvoorsprong beschikt over de handvatten om op zowel beleidsmatig als uitvoerend niveau een start te maken met (hoog)begaafdheid. Hoe de rol precies wordt ingevuld is afhankelijk van de situatie en de organisatie. In de praktijk zien we bijvoorbeeld dat de coördinator ontwikkelingsvoorsprong wordt ingezet om met een pm’er mee te kijken of een kind mogelijk een ontwikkelingsvoorsprong heeft, dat zij een inspiratiesessie verzorgt voor haar collega’s, dat zij aanschuift bij gesprekken met ouders, een ouderavond verzorgt of gesprekspartner is in de overdracht naar het onderwijs.


Inhoud van de cursus

De cursus bestaat uit vier online bijeenkomsten van 2 uur, afgewisseld met 3 lessen die door middel van zelfstudie kunnen worden doorlopen en 1 uur online intervisie. Aan bod komen de volgende onderwerpen:

  • Theorieën en modellen over ontwikkelingsvoorsprong en hoogbegaafdheid
  • Ontwikkelingspsychologie 0-6 jaar en asynchrone ontwikkeling
  • Signaleren en observeren: verder kijken bij de bestaande observatiesystemen
  • Aanbod in de groep: rijke speelleeromgeving en inzet van (VVE) methodes
  • Doorgaande lijn en warme overdracht: hoe verder in groep 1?
  • Aanpassingsgedrag en onderpresteren
  • Gesprekken met ouders


In de cursus wordt o.a. gebruik gemaakt van het boek “Bijdehante baby’s en pittige peuters” van L. van der Poel (zelf aan te schaffen) en relevante literatuur.

Door middel van praktijkopdrachten tussen de bijeenkomsten wordt de praktische toepasbaarheid in jouw situatie geborgd.


Lees hier wat anderen vinden van onze online bijeenkomsten.