Online training

Coördinator NT2

Meertaligheid bij kinderen is geen beperking of probleem. Kinderen kunnen namelijk meerdere taalsystemen in hun hoofd hebben. De kunst is om gebruik te maken van deze meertalige kennis en je didactiek af te stemmen op de kansen en knelpunten die meertaligheid met zich meebrengt bij het leren van het Nederlands. Kortom: handelingsgericht werken vanuit kennis over meertaligheid. Hoe je dat doet, leer je in deze online Leergang Coördinator NT2.


Waarom deze leergang Coördinator NT2?

NT2-leerlingen zitten op speciale NT2-scholen of in taalklassen. Maar na vier jaar zitten deze leerlingen ook in reguliere groepen op school. Dan moeten ze namelijk passen binnen de reguliere leerlijnen en worden ze beoordeeld volgens reguliere doelen. Dat betekent niet dat de specifieke onderwijsbehoeften zijn verdwenen. Het leren van Nederlands als tweede taal is namelijk iets anders dan het leren van een vreemde taal. Onderwijs aan nieuwkomers vraagt dus blijvende alertheid van leerkrachten, docenten en begeleiders.

Van leerkrachten verwachten wij daarom dat zij bij lesgeven aan nieuwkomers er toe in staat zijn om één vraag te kunnen beantwoorden: wat betekent dit voor mijn handelen voor dit kind in deze klas?

Om die vraag te kunnen beantwoorden is kennis nodig. De leerkracht die NT2-leerlingen in de klas heeft zitten, heeft recht op hulp, ondersteuning en advies. Als coördinator NT2 kan jij deze hulp en ondersteuning bieden en partner zijn voor leerkracht én begeleider. Zo kan jouw school werken aan goed onderwijs aan NT2-leerlingen.


Van kennis naar kunde

Met deze leergang ontwikkel je brede kennis over meertaligheid en onderwijs aan meertalige NT2-leerlingen. We geven de allerbeste inzichten. Je oefent vervolgens met eigen casussen. Zo oefen je je eigen praktische vaardigheden en leer je de kennis over NT2-leerlingen te vertalen naar jouw eigen school. Na het volgen van deze leergang ben je in staat om je collega’s te helpen hun aanbod en instructie af te stemmen op de specifieke leerbehoeften van NT2 leerlingen en kun je vorm geven aan NT2-beleid voor jouw school. 

De leergang beginnen we met een gezamenlijke (online) kennismakingsbijeenkomst . Hierin maken we als cursusleider en deelnemer kennis met elkaar en hebben we het over ervaringen met NT2-leerlingen en inhoudelijke vragen waar je tegenaan loopt. Zo kunnen we tijdens de leergang ook rekening houden met de zaken waar jij tegenaan loopt.


Deze leergang zelf bestaat uit 15 modules verdeeld over 5 blokken. In elk blok is er ruimte om in je eigen tempo en op zelf gekozen momenten kennis op te doen, literatuur te lezen en opdrachten uit te voeren. Dat doe je met behulp van divers materiaal dat voor je klaarstaat in de Cedin Academie. We sluiten een blok daarna af met een online bijeenkomst. We gaan dan verdiepend in op de kennis die je voorafgaand aan deze online bijeenkomst hebt opgedaan. Ook is er ruimte voor uitwisseling en intervisie

Blok 1

 • Je eigen visie op meertaligheid. Hoe meertalig ben je zelf?
 • Hoe werkt meertaligheid?
 • Welke taalverwervingsfasen zijn er en welk taalleermechanisme is er. 


Blok 2

 • Taal en identiteit.
 • Trauma en traumasensitief lesgeven.
 • Hoe vergroot je de veerkracht van jouw leerling?


Blok 3

 • NT2-didactiek en vreemde taal didactiek.
 • Knelpunten in reguliere lessen en methoden en hoe maak je een les NT2-Proof.
 • Effectief Woordenschatonderwijs voor NT2.


Blok 4

 • Welke NT2 materialen zijn er?
 • Handelingsgericht werken.
 • Content and Language Integrated Learning. We gaan dieper in op het onderwijzen van andere vakken in een vreemde taal.
 • Leerlijnen en toetsen. 


Blok 5

 • Eerste opvang.
 • Ouderbetrokkenheid.
 • Taalbeleid.