Incompany training

Coördinator NT2

Als Coördinator NT2 heb je kennis over effectief onderwijs aan nieuwkomers en weet je één en ander over een goede pedagogische opvang van nieuwkomers kinderen in je school en in de groep. Ook heb je overzicht over de belangrijkste landelijke en regionale organisaties en instanties waar je met vragen en/of subsidieaanvragen terecht kan.

Door de leergang ben je in staat om zelf goed onderwijs te verzorgen aan nieuwkomers, maar kun je ook advies en hulp geven aan collega’s en de opvang op je school of binnen je schoolbestuur coördineren.


Doelen van de leergang:

 • Kennis van leerlijnen (zoals leerlijn ECA, het ERK en de leerlijn nieuwkomers SLO)
 • Opstellen van doelen en ontwikkelingsperspectieven voor individuele nieuwkomersleerlingen
 • Kennis van NT2-didactiek
 • Kennis t.a.v. meertalig opgroeien en opvoeden
 • Zicht hebben op aanbod voor eerste (taal)opvang van niet-Nederlandssprekende leerlingen
 • Struikelblokken (en oplossingen) voor T2-leerders in de regulieren methoden
 • Goed woordenschatonderwijs en de woordenlijsten 1001-woorden, BAK en WAK
 • Goed passend aanbod ontwikkelen op basis van doelen/perspectieven en aanpassingen kunnen/durven doen in de (reguliere) methoden
 • Kennis van traumasensitief lesgeven en een antenne ontwikkelen om mogelijke trauma’s te signaleren
 • Zicht hebben op mogelijkheden van (externe) hulp bij trauma’s
 • Zicht hebben op het netwerk van landelijke en regionale organisaties en instanties die informatie hebben of een verantwoordelijkheid hebben in het ondersteunen of subsidiëren van onderwijs aan nieuwkomers.


Tussen de bijeenkomsten worden enkele lees- en praktijkopdrachten gegeven. Als eindopdracht levert de cursist een verslag/casus in (van aanmelding/opvang tot en met aanbod en minimaal 1 monitor/evaluatie-moment).


Inhoud per bijeenkomst


Cursusdag 1

 • Meertalig opgroeien en opvoeden: je eigen visie, de theorie en het effect van meertaligheid op de (Nederlandse) taalontwikkeling
 • Fasen in de mondelinge taalvaardigheid, het taalleermechanisme en de rol van interactie (afgestemd op de fasen)
 • NT2 didactiek
 • Uitleg (eind)opdracht


Cursusdag 2

 • Leerlijnen SLO en het ERK
 • Leerlijnen van ECE: het ontstaan, de verantwoording/onderliggende keuzes en gebruik
 • Verwante en niet verwante talen
 • Aanbod eerste opvang: pedagogisch
 • Aanbod eerste opvang: taal
 • Deel-opdracht voor eindopdracht


Cursusdag 3

 • Opstellen doelen en ontwikkelingsperspectieven
 • Versnellen vs. Remediëren
 • Aanbod reguliere methoden en de struikelblokken voor T2-leerders
 • Woordenschat: goed woordenschatonderwijs en de woordenlijsten
 • Casus-bespreking


Cursusdag 4

 • Trauma & traumasensitief lesgeven (2 uur)
 • Interpretatie van resultaten en de vertaling naar een nieuw aanbod (1 uur)
 • Deel-opdracht voor eindopdracht


Cursusdag 5

 • Organisaties en instanties (2 uur)
 • Ruimte voor verdieping/herhaling n.a.v. vragen (1 uur)
 • Deel-opdracht voor eindopdracht


Cursusdag 6

 • Presentaties en feedback
 • Afsluiting met certificaat