Cursus

Coördinator hoogbegaafdheid

Krijg binnen korte tijd veel tools in handen om een start te maken met de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen. De belangrijkste onderwerpen die nodig zijn om te starten met de thematiek komen aan bod en geven je houvast om verdere ontwikkelstappen te maken. Na de cursus ben jij de coördinator. Een leuke nieuwe dimensie in je vak!


Over de cursus

Je leert afstemmen op de onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde leerlingen. Je krijgt zicht op wat belangrijk is in de ondersteuning van de leerkrachten die werken met (hoog)begaafde leerlingen. Er wordt ingegaan op de attitude van de leerkracht, leerkrachtvaardigheden en hoe aan deze leerlingen passend onderwijs kan worden geboden. Daarnaast wordt je kennis wat betreft het leren en de leerbehoeftes van hoogbegaafde én begaafde leerlingen vergroot en verbreed. Je krijgt zicht op hun leerstijl, leerbehoeftes, leerdoelen en je krijgt handvatten hoe het leerstofaanbod zou kunnen worden afgestemd op de (hoog)begaafde leerling.


De coördinator hoogbegaafdheid

De coördinator hoogbegaafdheid beschikt over de handvatten om op beleidsmatig niveau een start te maken met (hoog)begaafdheid. Hoe de rol precies wordt ingevuld is afhankelijk van de situatie en de school. In de praktijk zien we bijvoorbeeld dat de coördinator hoogbegaafdheid wordt ingezet om tijdens een teamvergadering te vertellen over Levelwerk of dat hij aanschuift bij gesprekken met ouders.


Inhoud van de cursus

De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten. Hierbij wordt ingegaan op onderstaande punten:

  • Wat is hoogbegaafdheid?
  • Signaleren
  • Kleuters
  • Passend aanbod groep 3 t/m 8
  • Aanbod in de klas
  • Onderpresteren
  • Beleid op school


Oud-deelnemers over de cursus

“De cursus heeft mij meer inzicht gegeven in het hoogbegaafde kind. Met alles wat ik geleerd heb kan ik de plusklas beter opzetten, maar ook weet ik nu dat het beleidsplan beter moet. Het onderwijs aan het hoogbegaafde kind kan ik beter begeleiden, zodat we een doorgaande lijn krijgen binnen de school.”

“Er is een goede afwisseling van theorie en praktijk. Het is heel fijn om d.m.v. praktijksituaties ‘problemen’ te bespreken. Regelmatig sprongen we vanuit de lesstof naar het punt dat op dat moment leefde binnen de groep. Ik vond het erg inspirerend dat iedereen mee mocht denken. Dat heeft mij veel gebracht. Je leert veel van anderen.”

“De theoretische basis is erg sterk. De visie is heel duidelijk en de levendige discussies met de bevlogen docent en mede-cursisten geven heel veel inspiratie.”