Sterk praktijkgericht

Online of bij jou op school

Beschikbaar in heel Nederland

Deze pagina delen:

Tijdens de training Coördinator hoogbegaafdheid krijg je in korte tijd veel tools in handen om een start te maken met de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen. De belangrijkste onderwerpen die nodig zijn om te starten met de thematiek komen aan bod.


Over de training

Talentvolle en hoogbegaafde leerlingen hebben andere onderwijsbehoeften. Tijdens deze training leer je hoe je beter afstemt op deze onderwijsbehoeften. Je kennis wat betreft het leren en de leerbehoeftes van hoogbegaafde én begaafde leerlingen wordt vergroot en verbreed. Je krijgt zicht op hun leerstijl, leerbehoeftes, leerdoelen en je krijgt handvatten hoe het leerstofaanbod kan worden afgestemd op de (hoog)begaafde leerling. Ook wordt er ingegaan op de attitude van de leerkracht, de leerkrachtvaardigheden die belangrijk zijn in het geven van onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen en hoe aan deze leerlingen passend onderwijs kan worden geboden. Tevens krijg je zicht op wat belangrijk is in de ondersteuning van de leerkrachten die werken met (hoog)begaafde leerlingen.


Na het volgen van deze training:

 • Ben je op de hoogte van de opvattingen over (hoog)begaafdheid en weet je wat de kenmerken zijn.
 • Ken je de mogelijkheden (inclusief het aanbod aan verrijkingsmateriaal) om in te spelen op de behoefte van (hoog)begaafde leerlingen.
 • Beschik je over vaardigheden om hierover te communiceren in het team, met ouders en met de leerlingen zelf.

Na de training ben jij de coördinator binnen jouw school of stichting. Een leuke nieuwe dimensie in je vak!

 

De coördinator hoogbegaafdheid

De coördinator hoogbegaafdheid beschikt over de handvatten om op beleidsmatig niveau een start te maken met (hoog)begaafdheid. Hoe de rol precies wordt ingevuld is afhankelijk van de situatie en de school. In de praktijk zien we bijvoorbeeld dat de coördinator hoogbegaafdheid wordt ingezet om tijdens een teamvergadering te vertellen over Levelwerk of dat hij aanschuift bij gesprekken met ouders.

 

Inhoud van de training en doelgroep

De training bestaat uit 6 bijeenkomsten van 3 uur. Hierbij wordt ingegaan op onderstaande punten:

Opbrengst:


 • Je bent bekend met de belangrijkste theorie over de definitie van (hoog)begaafdheid;
 • Je bent in staat een eigen visie (verder) te ontwikkelen over (hoog)begaafdheid; 
 • Je hebt handvatten gekregen om deze kennis eigen te maken voor de inzet in hun specifieke praktijksituatie.
 • Je kent de algemene kenmerken die kunnen duiden op een hoge begaafdheid.
 • Je bent op de hoogte van enkele gangbare signaleringsprotocollen. 
 • Je kunt aan de hand van een procedure van SiDi PO een signaleringstraject uitvoeren.
 • Je bent in staat om het geleerde toe te passen in de contacten met collega’s.
 • Je kent de VWL en weet wanneer je die kunt inzetten.
 • Je bent op de hoogte van de gangbare theorie van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong.
 • Je kent de risico’s van een misinterpretatie bij sociaal emotionele uitingen van kinderen.
 • Je hebt kennis van Levelspel, kent de kracht en de beperking van deze aanpak.
 • Je kunt een plan van aanpak schrijven voor een beredeneerd aanbod in groep 1 en 2.
 • Je weet wat het belang is van compacten van de leerstof en kent manieren en hulpmiddelen om de leerstof te compacten.
 • Je kent de valkuilen bij compacten.
 • Je weet wat verrijken is, wat de invalshoeken daarvoor kunnen zijn en wat de rol van de leraar daarbij is.
 • Je bent op de hoogte van de meest gebruikte materialen die momenteel beschikbaar zijn.
 • Je kent manieren om verrijking, zowel inhoudelijk als organisatorisch een structurele plek te geven binnen een school.
 • Je weet wanneer er gesproken wordt over onderpresteren.
 • Je kunt onderscheid maken tussen relatief en absoluut onderpresteren.
 • Je hebt inzicht gekregen in de termen denklui – faalangst – demotivatie en de relatie tussen deze drie.
 • Je kent de profielen van Betts en Neihart.
 • Je hebt inzicht gekregen in het Flow model van Csikszentmihaly en je kunt dit vertalen naar een plan van aanpak voor een onderpresterende leerling.
 • Je hebt praktische voorbeelden gekregen voor het aanbod gebaseerd op het aanleren van vaardigheden.
 • Je bent op de hoogte van enkele interventiemogelijkheden.
 • Je weet de voor- en nadelen van plusgroepen/verbredingsklassen en kan die verbinden met de eigen schoolsituatie,
 • Je kunt een mening vormen over fulltime HB-afdelingen.
 • Je kent de inhoud van de integrale aanpak.
 • Je kunt een beschrijving maken van de huidige en de wenselijke situatie op je school.

Deze training is bedoeld voor leerkrachten, intern begeleiders en directieleden in het basisonderwijs.

Oud-deelnemers over de training

“De training heeft mij meer inzicht gegeven in het hoogbegaafde kind. Met alles wat ik geleerd heb kan ik de plusklas beter opzetten, maar ook weet ik nu dat het beleidsplan beter moet. Het onderwijs aan het hoogbegaafde kind kan ik beter begeleiden, zodat we een doorgaande lijn krijgen binnen de school.”

“Er is een goede afwisseling van theorie en praktijk. Het is heel fijn om d.m.v. praktijksituaties ‘problemen’ te bespreken. Regelmatig sprongen we vanuit de lesstof naar het punt dat op dat moment leefde binnen de groep. Ik vond het erg inspirerend dat iedereen mee mocht denken. Dat heeft mij veel gebracht. Je leert veel van anderen.”

“De theoretische basis is erg sterk. De visie is heel duidelijk en de levendige discussies met de bevlogen docent en mede-cursisten geven heel veel inspiratie.”

Inschrijven

Er is nog geen startdatum bekend. Wil je een seintje ontvangen als deze training weer van start gaat?


Trainer

Heb je vragen over deze training of ben je benieuwd of de training bij jou/jouw team past?

Neem dan contact op met de adviseur of vraag trainingsadvies aan.


Vraag trainingsadvies aan