Sterk praktijkgericht

Online of bij jou op school

Beschikbaar in heel Nederland

Deze pagina delen:

De communicatie met ouders verloopt niet altijd even gemakkelijk op een school. Regelmatig komen ouders en leerkrachten tegenover elkaar te staan in de begeleiding van een kind/leerling. Hoe voorkom je deze lastige situaties waarbij je te maken kunt krijgen met weerstand, aanval en verdedigingsmechanismen en soms zelfs agressie?


Over de training

Tijdens de training ‘Communiceren met ouders’ wordt in samenwerking met drie acteurs de communicatie met ouders onder de loep genomen. Het is de bedoeling dat er een brug geslagen wordt tussen ouders en leerkrachten. In deze training verkennen we de gespreksvaardigheden die gebruikt worden in de communicatie en welk effect ze hebben in de communicatie. Daarnaast worden de basishouding van de leerkracht en de achterliggende normen, waarden en (voor)oordelen ook onderwerp van onderzoek.

In het vervolg worden de gespreksvaardigheden en houdingsaspecten die nodig zijn in de communicatie met ouders in verschillende situaties expliciet geoefend. Ook hierbij kunnen we de acteurs betrekken.


Op maat

Het spel kan op maat gemaakt worden. Daarnaast zijn er allerlei verdiepingsmogelijkheden die gekoppeld kunnen worden aan deze training. Gedacht kan worden aan bijeenkomsten voor de start van de training, maar ook aan bijeenkomsten die na de training dieper ingaan op de vaardigheden die je kunt toepassen.


Inhoud

  • Diverse gespreksvaardigheden
  • Perspectief leren nemen
  • Bewustwording van eigen normen en waarden
  • Omgaan met weerstanden


De training bestaat uit 1 bijeenkomst.

Leerkrachten primair en voortgezet onderwijs,mbo, peuterspeelzaalleidsters, leidsters van kinderopvang en naschoolse opvang.

Inschrijven

Er is nog geen startdatum bekend. Wil je een seintje ontvangen als deze training weer van start gaat?


Heb je vragen over deze training of ben je benieuwd of de training bij jou/jouw team past?

Neem dan contact op met de adviseur of vraag trainingsadvies aan.


Vraag trainingsadvies aan