Sterk praktijkgericht

Online of bij jou op school

Beschikbaar in heel Nederland

Deze pagina delen:

Goed communiceren binnen scholen is een belangrijk kenmerk van een professionele cultuur. In een professionele cultuur ligt de nadruk op het open en eerlijk met elkaar omgaan, het uitspreken van wat nodig is om de samenwerking te versterken, het omgaan met verschillen (erkende ongelijkheid), ruimte bieden voor persoonlijke groei en de kwaliteit centraal stellen.


Aandacht besteden aan de onderlinge communicatie, de communicatie met de kinderen èn met de ouders is dan ook essentieel: hoe praat je mèt elkaar, hoe zorg je voor gelijkwaardigheid in de samenwerking en hoe versterk je elkaars kwaliteiten, zodat uiteindelijk de kinderen zich ontwikkelen naar hun eigen mogelijkheden? De manier van communiceren heeft grote invloed op het ontwikkelen van een veilig en positief schoolklimaat.


De vaardigheden die nodig zijn om goed te kunnen communiceren kunnen in een training geoefend worden. Denk aan bijvoorbeeld echtheid en oprechtheid, actief luisteren en doorvragen, elkaar steunen en stimuleren, gespreksinterventies toepassen, constructieve feedback geven en ontvangen.


Ook wordt expliciet aandacht besteed aan houdingsaspecten in te voeren gesprekken. Hoe blijf je emotioneel neutraal in moeilijke situaties? Wat is er nodig om professioneel te kunnen blijven als er een sterk appèl op je gedaan wordt?


Over de training

In deze training staat het oefenen van je eigen vaardigheden centraal. In de inleiding komt kort een stukje theorie over communicatie aan bod, waarna we aan de slag gaan het oefenen van de eigen kwaliteiten, valkuilen en aandachtspunten. Aan de hand van praktijkvoorbeelden uit de werksituaties van de deelnemers gaan zij zo praktisch mogelijk aan de slag en wordt er geoefend met eigen aandachtspunten in communicatieve situaties. Ook worden er een luisteroefening en een inleidend spel over feedback geven en ontvangen gedaan. Iedere deelnemer gaat naar huis met vervolgacties om de eigen vaardigheden te blijven versterken.


Opbrengst

  • De deelnemers zijn zich bewust van hun vaardigheden en houding.
  • De deelnemers versterken hun communicatieve vaardigheden.
  • De deelnemers leren op een constructieve manier feedback te ontvangen en te geven.
  • De deelnemers stemmen hun communicatie af op de gesprekspartner, het doel en de specifieke situatie.
  • De deelnemers leren om te gaan met lastige situaties in de communicatie.

Het aantal bijeenkomsten wordt in overleg afgestemd.

Leerkrachten primair en voortgezet onderwijs, mbo, peuterspeelzaalleidsters, leidsters van kinderopvang en naschoolse opvang.

Inschrijven

Er is nog geen startdatum bekend. Wil je een seintje ontvangen als deze training weer van start gaat?


Heb je vragen over deze training of ben je benieuwd of de training bij jou/jouw team past?

Neem dan contact op met de adviseur of vraag trainingsadvies aan.


Vraag trainingsadvies aan