Sterk praktijkgericht

Online of bij jou op school

Beschikbaar in heel Nederland

Deze pagina delen:

Coachingsbegeleiding op maat

Een kortlopend coachingstraject op maat voor directeuren, intern begeleiders en leerkrachten, waarbij vragen en dilemma’s uit de praktijk vanuit waarderende coaching aan bod komen.

Achtergrond:

Regelmatig raken wij in gesprek met directeuren, intern begeleiders en leerkrachten als we een school bezoeken voor één van onze trainingen. In die gesprekken komen er vaak spontaan vragen of dilemma’s naar voren die spelen op de betreffende school. Daarbij valt op dat het vaak vragen zijn uit de directe praktijk en er een grote behoefte is om daar één op één over in gesprek te gaan.

Daarom heeft Cedin Directe Coaching on the job ontwikkeld; een coachingstraject op maat, waarbij we door middel van waarderende coaching in gesprek gaan en oplossingsgericht werken.

Werkwijze:

We stellen vragen die je jezelf zou moeten stellen om te komen tot de essentie. Door die vragen ga je zelf op zoek naar de antwoorden. Met de antwoorden kom je tot de reden waarom je de dingen doet zoals je ze doet. In deze gesprekken zoek je naar en vind je antwoorden die alles weer in het juiste perspectief zetten. Doe je de juiste dingen, doe je ze op de beste manier, doe je ze om de goede reden en wat kun je daarin veranderen of verbeteren?

Kaders van onze werkwijze:

 • Een kortlopend, doelgericht traject.
 • Een aantal coachingsgesprekken van 1,5 uur per sessie.
 • Verslaglegging na elke afspraak.
 • Intake met en verantwoording naar bestuur.
 • Het begeleiden van professionals in het onderwijs waarbij sprake is van een verandering, ontwikkeling of complexe situatie waarbij er een duidelijk geformuleerde hulpvraag is. Je kunt hierbij denken aan:
 • Het (terug-)vinden van de persoonlijke balans tussen werk en privé.
 • Verbeteren van communicatievaardigheden en relaties in het werk.
 • Omgaan met stress.
 • Conflicthantering.
 • Begeleiden versus leiding geven.
 • Differentiëren in leiderschapsstijlen.
 • Leiding geven aan een team.
 • Werken aan de schoolcultuur en veranderingsprocessen.
 • Het snel kunnen inspelen op directe vragen uit de praktijk van (collega) directeuren, intern begeleiders en leerkrachten;
 • Het bieden van een kortlopend coachingstraject, waarbij oplossingsgericht worden gewerkt middels de waarderende methode;
 • Het bieden van coaching en reflectie op maat, waarbij de lengte en duur van de coaching flexibel is en passend bij de vraag van de deelnemer.

Coaching is per definitie gericht op het optimaliseren van het functioneren van mensen door zelfsturing te ontwikkelen. Coaching is niet vertellen hoe het moet, maar stimuleert en ondersteunt het leerproces bij de ander. Deze wijze van waarderende begeleiding is gebaseerd op het vertrouwen in de mogelijkheden van de ander en op de gedachte dat gerichte aandacht het beste uit het menselijk kapitaal haalt.

Waar andere vormen van coaching vaak problemen of lastige situaties nemen als basis, staat bij waarderende coaching juist hetgeen gelukt is centraal. Het is een methode die bij uitstek geschikt is om een andere toon te zetten voor een coaching sessie. Door uit te gaan van energie, kracht en kansen bereiken de gecoachte sneller een perspectief op mogelijkheden, in plaats van onmogelijkheden.

Deze aanpak komt vanuit de “Appreciative Inquiry” oftewel het waarderend onderzoek, ontwikkeld door David Cooperrider.

 • De deelnemers hebben praktijkgerichte feedback gekregen op de zelf geformuleerde specifieke vragen en dilemma’s.
 • De deelnemers zijn vanuit een positieve en waarderende insteek gecoacht en kunnen meteen verder aan de hand van de uitkomsten van de coachingsgesprekken.
 • De deelnemers voelen zich gehoord en zijn geïnspireerd door de coaches.
 • We bieden vertrouwelijkheid en werken volgen de ethische gedragscode (deze doen wij de deelnemer van tevoren toekomen).

Het aantal bijeenkomsten wordt in overleg afgestemd.

Directeuren, intern begeleiders en leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs

Inschrijven

Er is nog geen startdatum bekend. Wil je een seintje ontvangen als deze training weer van start gaat?


Trainer

Heb je vragen over deze training of ben je benieuwd of de training bij jou/jouw team past?

Neem dan contact op met de adviseur of vraag trainingsadvies aan.


Vraag trainingsadvies aan