Cursus

Bijzondere leerlingen in je groep

Leerlingen met ASS , ADHD, of opstandig/asociaal gedrag in de klas

Je wordt als leerkracht steeds vaker geconfronteerd met leerlingen (kenmerken van) een Autisme Spectrum Stoornis (ASS), een aandachtstekortstoornis met of zonder hyperactiviteit (ADHD) of oppositioneel-opstandig/regeldoorbrekend (ODD/CD) gedrag. Het helpt je wanneer je kennis hebt van mogelijk probleemgedrag en dat je weet hoe je het beste op deze problemen kunt reageren.

Over de cursus

In deze cursus leer je problemen te herkennen en de leerling beter begrijpen. Daarnaast krijg je concrete handvatten aangereikt om op een zo goed mogelijke wijze met deze leerlingen om te gaan.

Doel van de cursus

Kennis opdoen van de onderwerpen: ADHD, ASS en ODD/CD

Herkennen van problemen waar leerlingen tegen aan lopen bij een specifieke stoornis

Leren hoe je deze problemen kunt aanpakken binnen je groep, hoe je op een zo goed mogelijke wijze met deze leerlingen om kunt gaan.

Modules

De cursus bestaat uit drie modules.

Module: ADHD

Module: ASS

Module: ODD/CD