Sterk praktijkgericht

Online of bij jou op school

Beschikbaar in heel Nederland

Deze pagina delen:

Het verhogen van de kwaliteit van het rekenonderwijs met een intern expertteam

Wilt u de kwaliteit van het rekenonderwijs op uw scholen verhogen? Dit tweejarige traject zet uw rekencoördinatoren in hun kracht en geeft hen een sturende rol in het ontwikkelen en borgen van het rekenbeleid op de scholen. De scholing is een waardevolle toevoeging voor de rekencoördinatoren én voor de scholen om het rekenonderwijs een boost te geven.

Het doel

Tijdens dit traject worden de rekencoördinatoren van de verschillende scholen verbonden in een interne expertgroep. Via een gezamenlijk kwaliteitskader wordt er gekeken hoe de kwaliteit van het rekenonderwijs op de scholen verbeterd kan worden. De expertgroep gaat een minimumkader voor goed rekenonderwijs opstellen. Daarnaast krijgen ze een aanjagende rol in het op gang brengen van het leren van en met elkaar in de organisatie om zo de kwaliteit van het rekenonderwijs te verhogen.

Een slagvaardig experteam

Belangrijk is dat de basis van het rekenonderwijs op orde is, de processen rondom het rekenonderwijs geborgd worden, de scholen doorgroeien in hun rekenonderwijs en zo de kwaliteit van het rekenonderwijs verhoogd wordt. Middels de pijlers ‘Kennis, Kunde en Vaardigheid’ wordt het expertteam slagvaardig om de rekenkwaliteit te verhogen.

Over het scholingstraject

In dit tweejarige traject ligt in het eerste jaar de nadruk op scholing en kennisoverdracht en worden de rekencoördinatoren in het tweede jaar begeleid bij het borgen van de processen rondom rekenen in de scholen.

In de bijeenkomsten is er aandacht voor verdiepende rekenkennis op cruciale vlakken (Kennis en Kunde) en voor beleidsmatige en handelingsgerichte ondersteuning door de rekencoördinatoren (Kunde en Vaardigheden).

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

Kennis en kunde:

 • Werken vanuit de referentieniveaus.
 • Analyseren van rekenopbrengsten en vertaling in plan van aanpak.
 • Instructieniveaus.
 • Taal binnen rekenen, wat te doen met taalzwakke leerlingen.
 • Automatiseren.
 • Leerlijnen.

Kunde en vaardigheden:

 • Hoe ga je om met weerstand bij leerkrachten?
 • Coaching en begeleiding.
 • Borging en beleid.
 • Hoe vind je elkaar binnen de groep?
 • Wat is de rol van de rekenspecialist?

Bovenstaande onderwerpen worden in het eerste jaar in 6 bijeenkomsten behandeld.

Borging

In het tweede jaar vinden vier bijeenkomsten plaats. Deze bijeenkomsten zijn erop gericht om de processen rondom rekenen in de scholen te borgen. De inhoud wordt in onderling overleg op maat samengesteld, om zo de expertgroep optimaal en effectief te laten functioneren en het gewenste resultaat te bereiken.

Zes bijeenkomsten van 2,5 uur in het eerste jaar.

Vier bijeenkomsten van 2,5 uur in het tweede jaar.

Rekencoördinatoren, rekenspecialisten en intern begeleiders.

Inschrijven

Er is nog geen startdatum bekend. Wil je een seintje ontvangen als deze training weer van start gaat?


Trainers

Heb je vragen over deze training of ben je benieuwd of de training bij jou/jouw team past?

Neem dan contact op met de adviseur of vraag trainingsadvies aan.


Vraag trainingsadvies aan