Sterk praktijkgericht

Online of bij jou op school

Beschikbaar in heel Nederland

Deze pagina delen:

Het traditionele onderwijs, het jaarklassensysteem, blijkt niet de ruimte te bieden die kinderen nodig hebben in deze tijd. Naast het meegeven van een goede uitgebreide basiskennis willen we de kinderen vaardigheden aanleren die passen bij het functioneren in de maatschappij van de toekomst.

Wie zijn onderwijs anders durft te organiseren, boekt daar winst op. Voor zowel de leerling als de leerkracht, op cognitief en pedagogisch vlak, waarbij recht wordt gedaan aan verschillen en talenten de kans krijgen zich te ontwikkelen. Dit sluit aan bij het leren in de 21e eeuw en is een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Door het doorbreken van het traditionele jaarklassensysteem ontstaan nieuwe mogelijkheden.

De vraag die dan vaak bij scholen opkomt is: ‘Moet ik bij anders organiseren van het onderwijs mijn hele schoolorganisatie omgooien en letterlijk de muren doorbreken?’ Ons antwoord: ‘Dat kan, maar het kan ook heel klein.’ Voorop staat in ieder geval dat er kwalitatief goed onderwijs geboden wordt, je staat immers aan de basis die je legt bij de kinderen voor hun toekomst.


Begeleiding bij Anders organiseren

Cedin begeleidt teams bij het anders organiseren van het onderwijs. Onze begeleiding bij dit proces is altijd toegespitst op de specifieke situatie in jouw school en jouw team. De ambities die je als school hebt, bepalen de intensiteit van het begeleidingstraject. Voorwaarde voor elk traject is het hebben van een heldere visie, maar ook hierin kunnen we samen aan de slag!

Als je juist klein wilt beginnen, kun je denken aan begeleiding bij het vormgeven van een leerplein of het samenwerken tussen verschillende groepen.

De ervaring leert dat het samen optrekken in het proces prettig werkt, evenals het werken met een stuurgroep. Op die manier kan er voortdurend gemonitord worden hoe de kanteling verloopt, hoe hoog het tempo van de begeleiding kan en moet zijn en waar men in de praktijk tegenaan loopt. Samen maken we een plan en een planning. Loopt het tussendoor anders, dan schakelen we met je mee.

  • Hoe organiseer ik mijn onderwijs structureel anders? Bijvoorbeeld door groepsdoorbrekend te werken, of in units. En waar moeten we precies rekening mee houden?
  • Welke rol heb ik als leerkracht als we het onderwijs anders organiseren?
  • Hoe kunnen de verschillende rollen die nodig zijn zo optimaal en effectief mogelijk ingezet worden?
  • Hoe kunnen we de verschillende talenten en competenties van leraren en ander personeel beter benutten?
  • Hoe werk ik optimaal met combinatiegroepen? Hoe richt je combinatiegroepen in?
  • Hoe komen we tot een doorgaande lijn zelfstandig spelen, werken en leren in de school? Hoe zetten we daarbij dag- en weektaken en planborden in?
  • Welke rol heeft de rijke leeromgeving op onze school? Hoe geef ik een leerplein vorm?
  • Hoe maken we zaakvakonderwijs betekenisvoller voor kinderen en voldoen we toch aan de kerndoelen?
  • Hoe kan ik de nieuwe inzichten van ICT, bijvoorbeeld blended learning, toepassen?
  • Hoe observeer ik de ontwikkeling van het kind en hoe leg ik dat vast?

Het aantal bijeenkomsten is afhankelijk van de inhoud van het begeleidingstraject.

Scholen die hun onderwijs anders willen organiseren.

Inschrijven

Er is nog geen startdatum bekend. Wil je een seintje ontvangen als deze training weer van start gaat?

Trainers

Roeland Omlo

OnderwijsadviseurMeer weten over Roeland Omlo?

Heb je vragen over deze training of ben je benieuwd of de training bij jou/jouw team past?

Neem dan contact op met de adviseur of vraag trainingsadvies aan.


Vraag trainingsadvies aan