Incompany training

Basiscursus NT2

Onderwerpen die aan bod komen zijn:


  • Betekenis en gevolgen van meertalig opgroeien
  • Taalverwerving van moedertaal in vergelijking met een tweede taal en een vreemde taal
  • Leerlijnen, doelen en ‘versnellen’
  • Effectieve interactie, stimuleren taalverwerving en de NT2-didactiek
  • Woordenschat (inclusief de BAK, WAK en 1001 woordenlijst)
  • Knelpunten voor NT2-leerlingen in reguliere methoden en de mogelijke aanpassingen die je als leerkracht kan doen.
  • Aandacht voor taalontwikkeling bij zaakvakken
  • Aanpak van begrijpend lezen bij NT2-leerlingen
  • Aanbod aan NT2-leerlingen die nog geen Nederlands verstaan en spreken


Het doel van de basiscursus is dat de deelnemer op de hoogte is van nieuwe visies en kennis t.a.v. meertaligheid en NT2-onderwijs en praktische handvatten krijgt voor een betere doorgaande leerlijn en een effectief aanbod gericht op de taalverwerking. Het maakt daarbij niet uit de deelnemer lesgeeft aan een volledige groep nieuwkomers of een enkele NT2-leerling in de groep heeft.


Workshops of cursus op maat met onderwerpen uit de basiscursus NT2

Het is mogelijk om passend bij jouw specifieke situatie een of meerdere workshops te geven t.a.v. onderwerpen uit de basiscursus. Zie voor de onderwerpen onder basiscursus NT2.


Workshop: Woordenschat bevorderen van NT2-leerlingen

NT2-leerlingen beginnen later aan de Nederlandse taalverwerving. Dat betekent automatisch een achterstand in woordenschat ten opzichte van hun leeftijdsgenoten. Ook kinderen die instromen in de jongste groepen beschikken nog niet over de Nederlandse labels als thuis de moedertaal wordt gesproken. De achterstand in woordenschat is geen cognitieve achterstand. Dat een leerling de Nederlandse woorden niet kent betekent bovendien niet dat ze de concepten niet kennen.

Hoe zit dat precies met woordenschatontwikkeling in de meertalige situatie, hoe ziet goed woordenschatonderwijs aan NT2-leerlingen er uit en welke woorden moeten ze eigenlijk kennen? Hier gaat de workshop over.


De workshop kan een studiemorgen of – middag van 4 uur zijn, of opgesplitst worden in 2 keer een teambijeenkomst van 2 uur.


Workshop: Taalbeleid en NT2

In veel gevallen hebben NT2-leerlingen aanvullende of een specifieke aanpak nodig. Dit vraagt als eerste om ene visie op meertaligheid en de kansen die je als school deze kinderen wilt bieden. Vervolgens is het belangrijk om afspraken te maken over ontwikkelingsperspectieven en de leerlijnen (gericht op intensiveren en/of versnellen) die gevolgd kunnen worden. Intensiveren en versnellen vragen om aanvullingen en aanpassingen in het reguliere aanbod. Afspraken hierover kunnen vastgelegd worden in het taalbeleid. Daarmee wordt het taalbeleid behalve een borgingsdocument ook een praktisch handboek.


Als basis voor het taalbeleidsplan werken we met het curriculaire spinnenweb (Van de Akker, 2003). Alle beleidsonderdelen in dit web moeten in de juiste verhouding staan. Wanneer een onderdeel (draad) ontbreekt is het web slap en ineffectief.


Cedin ondersteunt (locatie) directeuren en/of taal coördinatoren bij het opstellen van ene specifiek taalbeleidsplan NT2/Taalplan NT2. U krijgt van ons een format op basis van het curriculaire spinnenweb. De adviseur van Cedin leidt je in middels een vraaggesprek door uw onderwijs om een stand van zaken op te maken. Daarnaast kan de adviseur je meteen van advies voorzien en de benodigde informatie en kennis bieden om keuzes te maken voor een effectieve opvang van NT2-leerlingen.


Consultaties (Onderwijskundig)

Elke NT2-leerling heeft specifieke behoeften. Om daar achter te komen en de potenties van een leerling in te kunnen schatten moeten er doelen en aanbod gekozen worden.

Hoe doe je dat? Wat mag je verwachten? Wat is voor dit specifieke kind een goed aanbod?


De consultatieve begeleiding richt zich heel specifiek op deze onderwijskundige vragen. Je krijgt praktische tips en adviezen waarmee de leerkracht in de groep aan het werk kan.