Online training

Automatiseren en memoriseren bij rekenen

Automatiseren en memoriseren blijft een hardnekkig knelpunt in de rekenontwikkeling van kinderen. Voor veel leerlingen heeft dit een wankel rekenfundament tot gevolg, waardoor zij vanaf groep 5 steeds meer moeite krijgen met rekenen. Een overbelast werkgeheugen en afnemende motivatie spelen hierbij een grote rol.

Vaak vinden leerkrachten het lastig om goede ondersteuning te bieden aan leerlingen die moeite hebben met het automatiseren van basisbewerkingen en memoriseren van rekenfeiten. Tijdens deze webinar leer je hoe je deze leerlingen weer op de rit krijgt en de motivatie verhoogt.


Na het volgen van deze webinar:

  • heb je inzicht in de leerlijn automatiseren en memoriseren;
  • heb je praktische handvatten om alle leerlingen op een motiverende manier te laten oefenen met automatiseren en memoriseren;
  • kun je effectieve opbouw maken in oefeningen en rekenspellen, passend bij de rekenonderdelen die geautomatiseerd en gememoriseerd moeten worden;
  • kun je ouders/verzorgers betrekken bij het automatiseren en memoriseren door hen handreikingen te bieden om hier op een speelse manier met hun kind mee aan de slag te gaan.