Sterk praktijkgericht

Beschikbaar in heel Nederland

Klassikaal, virtueel klaslokaal of e-learning

Deze pagina delen:

Jouw school creëert een mooie doorgaande lijn op het gebied van automatiseren bij rekenen. Kan het team daarvoor wel wat inspiratie gebruiken? Organiseer dan deze praktische workshop bij jou op school. Vol tips, spellen, spelvormen én met aandacht voor bewegend rekenen.

Over de workshop

Samen staan we stil bij het belang van automatiseren. Automatiseren en memoriseren blijft een hardnekkig knelpunt in de rekenontwikkeling van kinderen. Veel leerlingen hebben een wankel rekenfundament, waardoor zij vanaf groep 5 steeds meer moeite krijgen met rekenen. Een overbelast werkgeheugen en afnemende motivatie spelen hierbij een grote rol.

Voor leerkrachten is het soms lastig goede ondersteuning te bieden aan leerlingen die moeite hebben met het automatiseren van basisbewerkingen en memoriseren van rekenfeiten. Tijdens deze workshop leer je hoe je deze leerlingen weer op de rit krijgt naar het 1S-niveau. Ook leer je hoe je de motivatie van leerlingen verhoogt.

We hebben tal van tips, spellen en spelvormen waarmee je aan de slag kunt. Na afloop van de workshop ontvang het team een map gevuld met inspiratie.

Rekenmuurtje van Bareka

Het is mogelijk om deze workshop aan te vullen met het werken met het rekenmuurtje van Bareka. We kunnen dan ook bijbehorende rekenspellen inzien of spelen. Vraag onze adviseur naar de mogelijkheden.

Na het volgen van deze workshop:

  • heb je inzicht in de doorgaande lijn automatiseren en memoriseren;
  • kun je deze basisvaardigheden van de leerlingen in beeld brengen;
  • heb je praktische handvatten om alle leerlingen op een motiverende manier te laten oefenen met automatiseren en memoriseren;
  • kun je effectieve opbouw maken in oefeningen en rekenspellen, passend bij bouwstenen van ‘het Rekenmuurtje’ (Bareka, 2021) die geautomatiseerd en gememoriseerd moeten worden;
  • kun je ouders/verzorgers handreikingen bieden om thuis op een speelse manier met hun kind tot automatiseren te komen;
  • Heb je een rugzak vol tips, ideeën en praktische handvatten die direct inzetbaar zijn.

Leerkrachten van groep 1-8, die meer kennis willen opdoen over de doorgaande lijn automatiseren en memoriseren en praktische handvatten kunnen gebruiken om deze basisvaardigheden van de leerlingen in beeld te brengen en er doelgericht op aan te sluiten.

Het gaat om één workshop van 3 uur.

Inschrijven

Er zijn nog geen data gepland. Wil je een seintje ontvangen als deze workshop weer van start gaat?

Trainer