Sterk praktijkgericht

Beschikbaar in heel Nederland

Klassikaal, virtueel klaslokaal of e-learning

Deze pagina delen:

Herken je dit? Je weet dat je door het analyseren van rekenopbrengsten het rekenonderwijs kunt verbeteren. Samen met collega’s schrijf je een plan, maar je loopt tegen de administratieve lasten aan van het analyseren. Het plan verdwijnt in de kast tot de volgende evaluatie. ‘Waar doen we dit voor?’ is een veelgehoorde vraag.

In deze training leer je het analyseren van rekenopbrengsten direct te verbinden met jouw rekenlessen. Je leert met verschillende rekenmodellen als basis, het rekenonderwijs binnen jouw groep te analyseren en daardoor te verbeteren. Door deze analyse herken je de rekenproblemen in de ontwikkeling van kinderen en kun je keuzes maken in je aanbod. Het uitgangspunt is dat we hiaten proberen te voorkomen of zo vlot mogelijk oplossen. 


Na het volgen van de training:

  • Heb je kennis van de verschillende rekenmodellen;
  • Maak je keuzes binnen de rekenlessen op basis van analyse door controle van begrip;
  • Herken je rekenproblemen, weet je wat mogelijke oorzaken zijn en weet je hier adequaat interventies op in te zetten;
  • Werk je cyclisch aan verzamelen, analyseren, ontwikkelen en verantwoorden;
  • Maak je teambreed keuzes in hoe je methodetoetsen inzet om het rekenonderwijs te verbeteren;
  • Is er op schoolniveau vastgelegd hoe jullie analyses, interventies, observaties gebruiken en hoe jullie deze cyclisch inzetten om kinderen in beeld te hebben en te houden.


Over de training


De training is opgebouwd rondom 3 analyse cycli die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn:

  • Analyse binnen de les;
  • Analyse van resultaten binnen het blok (methodegericht);
  • Analyse per halfjaar (methode onafhankelijke toetsen).

We gaan in op de volgende vragen:

Wat is effectief rekenonderwijs? Hoe verzamel ik de juiste informatie? Hoe analyseer ik de resultaten? Wat zie ik in de rekenresultaten van mijn groep en de leerlingen? Wat zouden hier mogelijke oorzaken voor zijn? Hoe pas ik mijn aanbod zo goed en reëel mogelijk aan (en wat is haalbaar)?

Daarnaast maak je als team afspraken met elkaar welke informatie jullie waar noteren én wat jullie hiermee doen. Het doel hiervan is dat de analyse altijd invloed heeft op jouw keuzes van morgen.


In de eerste bijeenkomst gaan we in op de verschillende rekenmodellen. Deze geven jou als leerkracht de nodige informatie waarop keuzes voor je onderwijsaanbod gebaseerd worden. Het hoofdfasenmodel, het handelingsmodel, het drieslagmodel én het rekenmuurtje helpen om binnen alle drie de cycli keuzes te maken. We kijken naar de verschillende momenten binnen de lessen waarin je opkomende problemen kunt herkennen.

Hiaten willen we zo vlot mogelijk aanpakken of zelfs voorkomen. Daarom starten we bij de kleinste cyclus. We maken de koppeling naar EDI en je leert middels controle van begrip te herkennen waar een hiaat ‘begint’. Je krijgt handvatten aangereikt om dergelijke hiaten snel en adequaat op te lossen. We gaan in op de vragen zoals: Hoe herken je dit? Wanneer en hoe los ik een dergelijk hiaat op? Wat moet ik waar noteren? 

De methode waarmee je werkt geeft grotendeels de didactiek van het rekenonderwijs vorm. De ontwikkeling van het rekenen wordt gevolgd door de toetsing vanuit die methode. Maar wat zegt dit ons? In deze bijeenkomst zoomen we in op de blokperiodes waarbinnen we het rekenonderwijs vormgeven.

Welke informatie geeft een methodetoets ons en is dit voldoende? Hoe verhoudt de analyse van de methodetoets zich tot de analyse op lesniveau? Dit zijn onder andere onderwerpen die aan bod komen tijdens deze bijeenkomst.

Ook blikken we vast vooruit op de halfjaarlijkse cyclus, die in bijeenkomst 3 verder aan bod zal komen. Na deze bijeenkomst ga je aan de slag met een opdracht die de analyse binnen het blok zal verbinden aan de halfjaarlijkse analyse. Deze neem je mee naar de volgende bijeenkomst.

De methode onafhankelijke toets geeft een boel informatie over hoe kinderen zich op de langere termijn ontwikkelen. Maar waar moet je nu precies naar kijken bij deze informatie en hoe interpreteren we dit? Hoe stel je heldere (school)ambities? We kijken samen naar wat vaardigheidsgroei zegt, hoe de ontwikkeling zich verhoudt tot de referentieniveaus, welke kinderen nu écht stagneren en welke kinderen een positieve ontwikkeling laten zien. Welke extra informatie is er nodig om kinderen naar aanleiding van deze toetsing nóg beter in beeld te krijgen en wat doen we dan met die informatie?

Ook formuleren we afspraken over hoe dit binnen de school gebeurt. Onder begeleiding werkt de hele school toe naar een eigen kwaliteitskaart voor het analyseren van rekenen. Dit met behulp van de ondersteuningniveaus. Ook al is de training vooral gericht op het (oplossen van) hiaten, we hebben ook aandacht voor de leerlingen die beter presteren. We gaan kort in op de mogelijkheden die er zijn om door te toetsen en verdiepingsvragen te stellen, ook de ontwikkeling en de behoeften van deze leerlingen nader in beeld te brengen.

Afstemmingsgesprekken met de intern begeleider

De intern begeleider bewaakt inhoudelijke processen met betrekking tot analyses en bespreekt dit met leerkrachten. Daarom organiseren we voor deze training ook twee afstemmingsgesprekken voor de intern begeleider. We geven tijdens deze gesprekken handvatten om het inhoudelijke gesprek met leerkrachten aan te gaan. We passen de opgedane kennis samen uit deze training toe en kijken gezamenlijk naar de analyses van de leerkrachten.Inschrijven

Er is nog geen startdatum bekend. Wil je een seintje ontvangen als deze training weer van start gaat?

Cursusleider

Heb je vragen over deze training of ben je benieuwd of de training bij jou/jouw team past? Neem dan contact op met de adviseur of vraag trainingsadvies aan.


Vraag trainingsadvies aan