Sterk praktijkgericht

Online of bij jou op school

Beschikbaar in heel Nederland

Deze pagina delen:

Bij rekenen, begrijpend lezen en spelling

In deze training gaan we in op het analyseren van resultaten van de leerstofonderdelen rekenen, begrijpend lezen en spelling. Je leert op een nieuwe manier te analyseren. Van daaruit pas jij jouw onderwijskundig handelen aan, aan de onderwijsbehoeften van je groep of een leerling.


Veel leerkrachten krijgen hierdoor nieuwe inzichten die zorgen voor rust, overzicht en meer plezier in het werk.


In de training gaan we in op:

  • Het verschil tussen analyseren en signaleren.
  • De didactiek van de verschillende vakken. Met die kennis zetten we effectieve interventies in.
  • De drie analysevragen; wat zie ik, wat zijn de verklarende factoren en welke interventies ga ik uitvoeren?
  • Het differentiëren bij de drie leerstofonderdelen, om aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van de groep en de leerlingen.


Over de training


In deze bijeenkomst gaan we in eerste instantie kijken wat er nodig is om een tekst goed te kunnen begrijpen en hoe we die kennis en vaardigheden het beste aan kinderen kunnen aanleren. Bij kinderen die moeite hebben met tekstbegrip willen we er achter zien te komen waar dit door komt. We maken daarbij gebruik van formele en informele bronnen.


Wat halen we bijvoorbeeld voor informatie uit de toetsen begrijpend lezen? Vooral de rol van het observeren komt uitgebreid aan bod. Vanuit het signaleren en analyseren gaan we kijken welke interventies effectief zijn om jouw groep/de leerling beter te kunnen ondersteunen. We zullen ontdekken dat elk probleem zijn eigen oplossing heeft en dat lang niet ieder kind gebaat is bij een verlengde instructie. De kernvraag die we gaan beantwoorden is: hoe zorg ik voor een goede differentiatie bij mijn lessen begrijpend lezen?

Niet alleen voor het monitoren op opbrengsten, maar juist voor de leerling die dreigt te stagneren in zijn of haar rekenontwikkeling is het nodig de rekenopbrengsten en het rekenproces nader te analyseren. Om een goede analyse te kunnen maken heb jij als leerkracht enerzijds kennis van de leerlijn en de didactiek nodig en anderzijds moet je het drieslag- en handelingsmodel als middel kunnen hanteren.


Het belang van automatiseren moet je hierbij niet onderschatten. Het scherp in beeld hebben van je leerlingen is essentieel om goed aan te kunnen sluiten bij de mogelijkheden en beperkingen op groeps- en individueel niveau. Voor deze analyse gebruiken we formele en informele bronnen die we tijdens deze bijeenkomst gaan uitdiepen.

Het analyseren van spellingsopbrengsten doen we meestal door te bepalen welke spellingscategorieën een kind nog niet beheerst. Als je dit voor de hele groep gedaan hebt, blijven er vaak nog heel veel niet beheerste categorieën over. De vraag is hoe je dit vervolgens gaat omzetten in didactisch handelen en met name hoe je dit gaat organiseren. Het is bijna onmogelijk om al die categorieën allemaal nog een keer aan bod te laten komen in de verlengde instructie.


Tijdens de training krijg je kennis, vaardigheden en handvatten aangereikt om op een andere manier te kijken naar het analyseren van spelling. We gaan de spellingsproblemen van kinderen benaderen vanuit de vaardigheden die je nodig hebt om tot goed spellen te komen. Dit zorgt ervoor dat je beter overzicht krijgt en minder hoeft te remediëren op het oerwoud van spellingscategorieën. Daarnaast gaan we kijken wat dit betekent voor de inrichting van je verlengde instructie.

Deze training bestaat uit 3 bijeenkomsten van 2,5 uur. De bijeenkomsten zijn ook los van elkaar te volgen.

Intern begeleiders en leerkrachten.

Inschrijven

Er is nog geen startdatum bekend. Wil je een seintje ontvangen als deze training weer van start gaat?


Heb je vragen over deze training of ben je benieuwd of de training bij jou/jouw team past?

Neem dan contact op met de adviseur of vraag trainingsadvies aan.


Vraag trainingsadvies aan