Van 2F naar 3F

Incompany training

Sterk praktijkgericht

Beschikbaar in heel Nederland

Klassikaal, virtueel klaslokaal of e-learning

Deze pagina delen:

Vanaf 1 januari 2025 moeten alle pedagogisch medewerkers beschikken over taalniveau 3F voor mondelinge taalvaardigheid, bestaande uit de deelvaardigheden spreken, luisteren en gesprekken voeren. Taalniveau B2 staat hieraan gelijk. Om te kunnen werken op een groep met voorschoolse educatie, moet ook aan taalniveau 3F worden voldaan. Naast 3F voor de mondelinge taalvaardigheid, geldt deze eis ook voor het lezen.


Over de cursus

Het doel van de cursus is het taalniveau van de pedagogisch medewerker te verhogen om taalachterstanden bij jonge kinderen te voorkomen. De cursus start met opfrisbijeenkomsten (per toetsonderdeel is er één opfrisbijeenkomst). Hierna volgt de toets van de UvA (universiteit van Amsterdam). Als een deelnemer voor een of meer onderdelen niet slaagt, volgt een bijscholing. Hierna volgt wederom een toets.


Reactie op de cursus

“Onze pedagogisch medewerkers hebben deelgenomen aan het 3F traject van Cedin. Met name de opfrisbijeenkomsten hebben er toe bijgedragen dat al onze deelnemers ruimschoots zijn geslaagd.


De genoemde voorbeelden en de oefentoetsen stelden onze medewerkers gerust. Een groot deel van de angst en spanning werd weggenomen, waardoor men met zelfvertrouwen en daardoor meer ontspannen aan de toetsten begon.”


“Wij vonden de cursus ontzettend prettig en leerzaam. Marieke kan alles goed uitleggen en heeft veel geduld, ook wist ze onze aandacht er goed bij te houden. Daarnaast waarderen wij het heel erg dat er naast de gezamenlijke lessen ook alle tijd en aandacht was voor persoonlijke aandacht in de vorm van bijles.”

Interesse in deze cursus?

Vul het onderstaande formulier in, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op.

Er zijn nog geen data gepland. Wil je een seintje ontvangen als deze incompany training weer van start gaat?

Wat is een incompany cursus?

Een incompany cursus is een groepstraining binnen jouw organisatie, waarvoor je zelf de deelnemersgroep samenstelt. Wij zorgen ervoor dat de accenten van de cursus worden aangepast aan jullie situatie.

Cursusleider