Sterk praktijkgericht

Beschikbaar in heel Nederland

Klassikaal, virtueel klaslokaal of e-learning

Deze pagina delen:

School in beeld, groep in beeld, kind in beeld

Evalueren aan de hand van data en ernaar handelen


Het evalueren van gestelde onderwijsdoelen is belangrijk. Het geeft jou als onderwijsprofessional zicht op de ontwikkeling van de groep op het gebied van bijvoorbeeld technisch en begrijpend lezen, spelling, rekenen of sociaal-emotioneel. Een evaluatie geeft ook inzicht in de effectiviteit van jouw handelen. Het laat bovendien zien welke leerling meer of een ander soort aandacht verdient. Om goed te kunnen evalueren is het noodzakelijk de data van je school, groep of kind adequaat te analyseren. Dat betekent dat je weet wat je in beeld kunt brengen en welke vragen je kunt beantwoorden met het analyseren ervan. 

Deze training maakt je vaardig in het analyseren van de eigen data. Hierbij focussen we vooral op het analyseren van de niet-methode gebonden toetsen, maar staan we ook stil bij alle soorten beschikbare data om de ontwikkeling van een leerling te beschrijven. Je ontvangt adviezen over de meest handige overzichten en we verhelderen de gebruikte terminologie. 


Over de training


Om de onderwijsresultaten van een school in kaart te brengen, is het van belang om de schoolweging af te zetten tegen de ambities van jouw school. Welke schooleigen doelen stel je op basis van welke gegevens?

Vervolgens gebruik je je eigen data om tot een passende schoolanalyse te komen voor een vakgebied naar keuze. Hierbij zijn de analysevragen voor de tandem directie & intern begeleider een handig hulpmiddel.

Na afloop van deze bijeenkomst kun je op dezelfde wijze de analyses op schoolniveau maken voor de andere vakgebieden.


Doelstellingen bijeenkomst 1

 • Je verwoord de ambities van jouw eigen school, hoe jullie deze geformuleerd hebben en welke rol deze spelen bij het bewaken van de kwaliteit van de school;
 • Je weet welke visie onderliggend is aan het nieuwe onderwijsresultatenmodel;
 • Je verzamelt de relevante gegevens (schoolweging, signaleringswaarden en resultaten) voor jouw school uit jullie LVS;
 • Je hebt handvatten gekregen om schooleigen doelen op te stellen;
 • Je gebruikt de meest passende tabellen en grafieken voor het opstellen van een schoolanalyse voor een bepaald vakgebied;
 • Je weet welke analysevragen je moet stellen om tot een passende schoolanalyse te komen voor een bepaald vakgebied;
 • Je hebt een schoolanalyse van één vakgebied gemaakt met data van je eigen school.


Voor wie?

Schoolleiders en intern begeleiders.

Studiebelasting

3 uur contacttijd en 1 uur zelfstudietijd.

Om de ontwikkeling van de individuele leerlingen op het gebied van technisch en begrijpend lezen, spelling, rekenen en sociaal-emotionele ontwikkeling te volgen, maak je een analyse op basis van voorbeelddata: je kijkt naar de vaardigheidsgroei tussen meerdere meetmomenten en hoe deze zich verhoudt tot de indeling in niveaugroepen (I – V).

Hiervoor worden de opbrengsten van eigen individuele leerlingen geanalyseerd, waarbij de resultaten worden vergeleken met resultaten van eerdere leerjaren en aandachtspunten op het gebied van leerkrachthandelen worden voorgesteld.


Doelstellingen bijeenkomst 2

 • Je kunt de begrippen niveaugroep, vaardigheidsscore, vaardigheidsgroei goed toepassen op (je eigen) data;
 • Je weet waar in het LVS (ParnasSys) je de meest complete visuele weergave van de benodigde data kunt vinden (vaardigheidsgroei en leerlinggrafiek);
 • Je kunt de vaardigheidsgroei van een individuele leerling op de verschillende vakgebieden vergelijken met het landelijk leerlinggemiddelde en analyseert de leerontwikkeling in relatie tot stimulerende en belemmerende factoren bij de individuele leerling. Hierbij beantwoord je de volgende vragen:
 • Wat zie ik op basis van de data?
 • Wat zijn mogelijke verklaringen? (leerkracht, leerling, thuis)
 • Hoe hangt dit samen met wat je al over de leerling weet?
 • Waar heeft de leerling op welk moment specifiek moeite mee?
 • Welke interventies zijn ingezet en welk effect hebben deze?
 • Wat ga ik doen om deze leerling de doelen van de verschillende leerlijnen te kunnen behalen?


Voor wie?

Leerkrachten, bouwcoördinatoren, intern begeleiders

Studiebelasting

5 uur contacttijd en 2 uur zelfstudietijd.

Om de ontwikkeling van de individuele leerlingen op het gebied van technisch en begrijpend lezen, spelling, rekenen en sociaal-emotionele ontwikkeling te volgen, maak je een analyse op basis van voorbeelddata: je kijkt naar de vaardigheidsgroei tussen meerdere meetmomenten en hoe deze zich verhoudt tot de indeling in niveaugroepen (I – V).

Hiervoor worden de opbrengsten van eigen individuele leerlingen geanalyseerd, waarbij de resultaten worden vergeleken met resultaten van eerdere leerjaren en aandachtspunten op het gebied van leerkrachthandelen worden voorgesteld.


Doelstellingen bijeenkomst 3

 • Je kunt de begrippen niveaugroep, vaardigheidsscore, vaardigheidsgroei goed toepassen op (je eigen) data;
 • Je weet waar in het LVS (ParnasSys) je de meest complete visuele weergave van de benodigde data kunt vinden (vaardigheidsgroei en leerlinggrafiek);
 • Je kunt de vaardigheidsgroei van een individuele leerling op de verschillende vakgebieden vergelijken met het landelijk leerlinggemiddelde en analyseert de leerontwikkeling in relatie tot stimulerende en belemmerende factoren bij de individuele leerling. Hierbij beantwoord je de volgende vragen:
 • Wat zie ik op basis van de data?
 • Wat zijn mogelijke verklaringen? (leerkracht, leerling, thuis)
 • Hoe hangt dit samen met wat je al over de leerling weet?
 • Waar heeft de leerling op welk moment specifiek moeite mee?
 • Welke interventies zijn ingezet en welk effect hebben deze?
 • Wat ga ik doen om deze leerling de doelen van de verschillende leerlijnen te kunnen behalen?


Voor wie?

Leerkrachten, bouwcoördinatoren, intern begeleiders

Studiebelasting

5 uur contacttijd en 2 uur zelfstudietijd.

Inschrijven

Er is nog geen startdatum bekend. Wil je een seintje ontvangen als deze training weer van start gaat?

Trainer

Heb je vragen over deze training of ben je benieuwd of de training bij jou/jouw team past? Neem dan contact op met de adviseur of vraag trainingsadvies aan.


Vraag trainingsadvies aan