Incompany training

21th century skills in de klas

De kennissamenleving van de toekomst vraagt andere vaardigheden van onze leerlingen dan we tot nu toe gewend zijn. In de toekomstige samenleving is steeds meer kennis beschikbaar, kennis die leerlingen moeten kunnen construeren, begrijpen en ontwikkelen. Skills als samenwerken, creativiteit, ict-vaardigheden en mediawijsheid krijgen een belangrijke rol. Vaardigheden die je zelf misschien nog niet eens goed beheerst. Hoe kun je je leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op het leren en werken in de 21e eeuw?


Over de cursus

De cursus wordt volledig afgestemd op de wensen en behoeften van jouw school. Met het model van Kennisnet en SLO als kader kijken we waar bij jou op school kansen liggen om 21e eeuwse vaardigheden op een passende manier in te brengen in het onderwijs of te verstevigingen waar jullie als team al aanzetten gedaan hebben.


Denk bijvoorbeeld aan:

  • Het vergroten van eigenaarschap bij leerlingen.
  • De stap naar meer zelfsturend leren.
  • Metacognitieve vaardigheden.
  • Formatief werken.
  • Mediawijsheid.
  • Onderzoekend en ontdekkend thematisch leren.
  • Creatief denken, filosoferen en samenwerkend leren.