Cursusoverzicht

Verdieping rekendidactiek voor onderwijsassistenten

Incompany training

Deze cursu gaat met name in op vakspecifieke kennis voor rekenen en daarnaast het vergroten van de eigen rekenvaardig van de onderwijsassistent.

Meer informatie

Bestuursbreed het rekenonderwijs een boost geven

Incompany training

Deze training zet uw rekencoördinatoren in hun kracht en geeft hen een sturende rol in het ontwikkelen en borgen van het rekenbeleid op de scholen.

Meer informatie

Een sterke rekenbasis in de middenbouw

Incompany training

In deze korte training leer je als leerkracht om in de middenbouw het rekenfundament stevig neer te zetten, dat uitval en stagnatie in hogere groepen voorkomt.

Meer informatie

Ernstige rekenproblemen en dyscalculie

Incompany training

Meer informatie

Observeren en registreren met Kijk! 0-4 en 0-7

Cursus

Kijk! is een praktisch hulpmiddel voor het observeren en registreren van de ontwikkeling van 0 tot 4 en 0-7 jarigen.

Meer informatie

Werken vanuit leerlijnen

Incompany training

Bij spelling, rekenen of begrijpend lezen

Meer informatie

Close reading bij kleuters

Incompany training

Krijg met praktische voorbeelden inzicht in de werkwijze en mogelijkheden van close reading in de kleutergroep.

Meer informatie

Mondelinge taal en gedrag

Incompany training

In deze cursus krijg je zicht op de relatie tussen taal- en gedragsproblemen en leer je om complexe interactie in de klas te kunnen herkennen en verbeteren!

Meer informatie

EDI in de rekenles (verdiepende training)

Incompany training

In deze verdiepende bijeenkomst kijken we naar de meerwaarde van EDI in de rekenles.

Meer informatie

De overgang van peuter naar kleuter

Incompany training

Meer informatie

EDI - Expliciete Directe Instructie (basistraining)

Incompany training

De beginselen van het EDI-model die je de volgende dag in je lessen kunt toepassen en aanvullende modules zoals EDI bij kleuters en EDI in een combinatieklas.

Meer informatie

Differentiëren in EDI (verdiepende training)

Incompany training

In deze aanvullende module, leer je hoe in elke fase van het EDI-model leerlingen met meer, minder of andere instructiebehoeften samen profiteren van jouw les!

Meer informatie

EDI in een combinatiegroep (verdiepende training)

Incompany training

In deze module gaan we in op het effectief inzetten van EDI in je combinatiegroep.

Meer informatie

EDI in een spellingles (verdiepende training)

Incompany training

Leer hoe je EDI effectief inzet tijdens een spellingsles

Meer informatie

EDI bij kleuters (verdiepende training)

Incompany training

In deze training leren onderbouwleerkrachten de fijne ‘EDI kneepjes’ van het vak met oog voor het specifieke karakter van het kleuteronderwijs.

Meer informatie

Feedback in de klas

Incompany training

Hoe kun je een effectieve cultuur voor feedback tot stand brengen en wat is de kracht van feedback, zowel tijdens als na de les.

Meer informatie

Babytraining Kiekeboe met Piramide

Cursus

Kiekeboe met Piramide geeft je handvatten om 0- jarigen uit te dagen tot spel, waarbij je uitgaat van de nieuwsgierigheid en het eigen initiatief van baby’s.

Meer informatie

De pedagogisch medewerker als spelbegeleider

Incompany training

In deze praktische cursus gaan we aan de slag met het (beter) onder de knie krijgen van de vaardigheden die horen bij de 3 V’s (Verkennen, Verbinden, Verrijken)

Meer informatie

Teamtraining NT2 en handelingsgericht werken

Incompany training

Leer nieuwe visies en kennis t.a.v. meertaligheid en NT2-onderwijs en praktische handvatten krijgt voor een betere doorgaande leerlijn en een effectief aanbod g

Meer informatie