Cursusoverzicht

-
Geen datum
Begeleiding Begeleiding

Grip op je groep

Soms merk je dat de groepsdynamiek is verstoord. Er lijkt van alles aan de hand, maar je komt er niet achter wat er speelt. Hoe krijg je weer grip op je groep?

Meer informatie
-
Geen datum
Gratis informatiebijeenkomst Gratis informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Coördinator sociale veiligheid

Lijkt de leergang Coördinator sociale veiligheid jou interessant en wil je er meer over weten? Meld je dan aan voor deze gratis online informatiebijeenkomst!

Meer informatie
-
Geen datum
E-learning E-learning

Parate kennis bij rekenen

Meer informatie
-
Geen datum
Workshop Workshop

Automatiseren bij rekenen

Een praktische workshop bij jou op school. Vol tips, spellen, spelvormen én met aandacht voor bewegend rekenen.

Meer informatie
-
Geen datum
E-learning E-learning

E-learning voor Cedin-medewerkers

Meer informatie
-
Geen datum
Begeleiding Begeleiding

Doe meer met GRIP

GRIP is het evaluatiesysteem voor het Fries. Hiermee krijg je grip op de taalontwikkeling Fries van de leerlingen in jouw groep.

Meer informatie
-
Geen datum
Symposium Symposium

WOW Frysk 2030

Hét jaarlijkse evenement waar deelnemers geïnspireerd worden en enthousiast raken over meertalig primair en voortgezet onderwijs.

Meer informatie
-
Geen datum
Begeleiding Begeleiding

Memmetaalsprekkers

Begeleiding van memmetaalsprekkers om Fries in de onderbouw een plek te geven in het onderwijsaanbod.

Meer informatie
-
Geen datum
Training Training

Klasse Frysk

Yn 8 ynspirearjende lessen learsto alles watst nedich hast om dyn lessen Frysk WOW te meitsjen.

Meer informatie
-
Geen datum
Begeleiding Begeleiding

Taalstiper

Ondersteuning van leerkrachten vanaf groep 3 bij het verzorgen van Fries als vak en/of het toepassen van Fries als voertaal bij andere vakken.

Meer informatie
-
Geen datum
Begeleiding Begeleiding

Skoalstiper

In het kader van Taalplan Frysk 2030 zijn adviseurs van Cedin skoalstiper (procesbegeleider) op 180 basisscholen in Fryslân, alle scholen voor voortgezet onderw

Meer informatie
-
Geen datum
Studiemiddag Studiemiddag

Fierder mei Frysk

Fierder mei Frysk is de jierlikse stúdzjemiddei foar dosinten Frysk út it fuortset ûnderwiis en MBU.

Meer informatie