Cursusoverzicht

Coaching on the job

Incompany training

Een kortlopend coachingstraject op maat voor directeuren, intern begeleiders en leerkrachten.

Meer informatie

Coachen met beeld (VVE)

Incompany training

In deze cursus staat het gezamenlijke gesprek over de situatie centraal, waarbij beeldmateriaal wordt gebruikt.

Meer informatie

Korte bijscholing Basistraining VVE

Incompany training

In deze bijscholing voor teamleiders, coördinatoren, pedagogisch coaches komen de high-light's van 'Basistraining VVE' aan bod.

Meer informatie

Begeleiding bij SiDi PO

Incompany training

SiDi PO is een gestructureerde online toolbox, waarmee je vroegtijdig een ontwikkelingsvoorsprong en een mogelijke begaafdheid in kaart kan brengen.

Meer informatie

Anders vergaderen met scrum

Training

Kort en krachtig vergaderen, dat is iets waar we allemaal voorstander van zijn. Scrum biedt daarbij uitkomst.

Meer informatie

Nieuwe rekenmethodes onder de loep

Begeleiding

Ben je op zoek naar een nieuwe rekenmethode, maar weet je niet welke methode het beste past bij jullie school? Een adviseur van Cedin kan hierin ondersteunen

Meer informatie

De rekenontwikkeling van het jonge kind

Incompany training

Een praktische en interactieve training over de rekenontwikkeling van het jonge kind en de cruciale doelen.

Meer informatie

Verdieping rekendidactiek voor onderwijsassistenten

Incompany training

Deze cursu gaat met name in op vakspecifieke kennis voor rekenen en daarnaast het vergroten van de eigen rekenvaardig van de onderwijsassistent.

Meer informatie

Intervisiebijeenkomsten voor rekencoördinatoren

Intervisie

Onder leiding van een onderwijsadviseur en rekenspecialist van Cedin ga je aan de slag met intervisie op basis van waarderend onderzoek.

Meer informatie

Bestuursbreed het rekenonderwijs een boost geven

Incompany training

Deze training zet uw rekencoördinatoren in hun kracht en geeft hen een sturende rol in het ontwikkelen en borgen van het rekenbeleid op de scholen.

Meer informatie

Een sterke rekenbasis in de middenbouw

Incompany training

In deze korte training leer je als leerkracht om in de middenbouw het rekenfundament stevig neer te zetten, dat uitval en stagnatie in hogere groepen voorkomt.

Meer informatie

Ernstige rekenproblemen en dyscalculie

Incompany training

Meer informatie

Observeren en registreren met Kijk! 0-4 en 0-7

Training

Kijk! is een praktisch hulpmiddel voor het observeren en registreren van de ontwikkeling van 0 tot 4 en 0-7 jarigen.

Meer informatie

Werken vanuit leerlijnen

Incompany training

Bij spelling, rekenen of begrijpend lezen

Meer informatie

Close reading bij kleuters

Incompany training

Krijg met praktische voorbeelden inzicht in de werkwijze en mogelijkheden van close reading in de kleutergroep.

Meer informatie

Mondelinge taal en gedrag

Incompany training

In deze cursus krijg je zicht op de relatie tussen taal- en gedragsproblemen en leer je om complexe interactie in de klas te kunnen herkennen en verbeteren!

Meer informatie

EDI in de rekenles (verdiepende training)

Incompany training

In deze verdiepende bijeenkomst kijken we naar de meerwaarde van EDI in de rekenles.

Meer informatie

De overgang van peuter naar kleuter

Incompany training

Meer informatie

EDI - Expliciete Directe Instructie (basistraining)

Training

De beginselen van het EDI-model die je de volgende dag in je lessen kunt toepassen en aanvullende modules zoals EDI bij kleuters en EDI in een combinatieklas.

Meer informatie

Differentiëren in EDI (verdiepende training)

Incompany training

In deze aanvullende module, leer je hoe in elke fase van het EDI-model leerlingen met meer, minder of andere instructiebehoeften samen profiteren van jouw les!

Meer informatie