Cursusoverzicht

Coördinator NT2

Door de leergang ben je in staat om zelf goed onderwijs te verzorgen aan nieuwkomers, maar kun je ook advies en hulp geven aan collega’s en schoolbesturen.

Incompany training Meer informatie

Leesmotivatie bevorderen

De cursus leert je hoe je de leesmotivatie bij kinderen kunt behouden en kunt vergroten bij kinderen die niet vanuit zichzelf deze motivatie hebben.

Incompany training Meer informatie

Basiscursus NT2

Na deze cursus ben je op de hoogte van nieuwe visies en kennis t.a.v. meertaligheid en NT2-onderwijs en heb je een aantal praktische handvatten om in te zetten.

Incompany training Meer informatie

Alle kinderen actief in de kring

Je krijgt kennis en handvatten aangereikt op het gebied van samenwerkende leervormen én hoe je daarmee effectiever vormgeeft aan jouw onderwijs.

Incompany training Meer informatie

TandemPLUS: Van knellend naar Passend Onderwijs

Incompany training Meer informatie

Leergesprekken voeren in de klas

In deze korte cursus krijg je effectieve en zeer bruikbare handvatten om direct aan de slag te gaan met effectieve leergesprekken met kinderen.

Incompany training Meer informatie

Specialist Hoogbegaafdheid

Over het vormgeven van het basis- en aanvullend arrangement voor hoogbegaafde leerlingen in de school èn aandacht voor complexere slimme leerlingen.

Opleiding Meer informatie

Spelend leren lezen met SpeLezen

SpeLezen is een aantrekkelijke aanpak om kinderen op hun eigen niveau en in hun eigen tempo te leren lezen (en schrijven) in de onderbouw .

Incompany training Meer informatie

Op weg naar gepersonaliseerd(er) onderwijs

Tijdens de cursus ‘Op weg naar gepersonaliseerd(er) onderwijs’ behandelen we onder andere hoe gepersonaliseerd onderwijs er uit kan zien in de praktijk.

Incompany training Meer informatie

Doelgerichte, effectieve rekeninstructie

Maak je rekenlessen effectief door kritisch met de rekenmethode om te gaan.Leer meer over de leerlijnen en tussendoelen en het activeren van leerlingen.

Incompany training Meer informatie

Specialist groep 3

De leergang biedt specifiek voor jou als leerkracht in groep 3 (en in groep 3/4) een verdieping op de basiskennis en –vaardigheden die je al hebt.

Incompany training Meer informatie

Knoeien, Stoeien, Groeien!

Het uitdagen van kinderen in de voorschoolse opvang tot functioneel en aantrekkelijk spel.

Incompany training Meer informatie

Leerlijnen nieuwkomers in het basisonderwijs

Workshop over leerlijnen voor nieuwkomers: welke leerlingen horen in welke leerlijn? En welke leerstof kun je aanbieden bij de leerdoelen?

Incompany training Meer informatie

Masterclasses rekenen

Herondek het rekenonderwijs vanuit verschillende perspectieven. Bijvoorbeeld: automatiseren en memoriseren en onderzoekend rekenen.

Masterclass Meer informatie

Waarderende intervisie

Waar andere vormen van intervisie vaak problemen of lastige situaties nemen als basis, staat bij waarderende intervisie juist hetgeen gelukt is centraal.

Incompany training Meer informatie

Begeleidingstraject Op weg naar anders organiseren

Hoe organiseer ik mijn onderwijs structureel anders zodat het goed aansluit bij toekomstgericht onderwijs?

Incompany training Meer informatie

Lesson Study

Lesson Study is een nieuwe methode om heel gericht het onderwijs te verbeteren en de eigen deskundigheid te vergroten.

Incompany training Meer informatie

Samen lessen maken

Manier van leren die bijdraagt aan het gevoel van eigenaarschap en het vergroten van het handelingsrepertoire van de leerkracht.

Incompany training Meer informatie

Intervisie

Intervisie is een effectieve manier om als team gezamenlijk de eigen deskundigheid te vergroten en uit te diepen.

Incompany training Meer informatie

Co-teaching

Co-teaching is een vorm van teamleren waarbij twee leerkrachten samen verantwoordelijk zijn voor het onderwijs in een klas.

Incompany training Meer informatie