Cursusoverzicht

-
Geen datum
Training Training

Flitsbezoeken in de klas

Flitsbezoeken zijn korte, krachtige bezoeken in de klas, waarbij je met een beknopte kijkwijzer geconcentreerd observeert op vijf specifieke punten.

Meer informatie
-
Geen datum
Training Training

Werken aan woordenschat

Met deze training werk je heel gericht aan de ontwikkeling van een woordenschatcultuur in de klas.

Meer informatie
-
Geen datum
Training Training

Bijzondere leerlingen in je groep

Leer om te gaan met leerlingen met Autisme, een aandachtstekortstoornis, ADHD of opstandig/regeldoorbrekend (ODD/CD) gedrag.

Meer informatie
-
Geen datum
Training Training

Leesmotivatie bevorderen

De training leert je hoe je de leesmotivatie bij kinderen kunt behouden en kunt vergroten bij kinderen die niet vanuit zichzelf deze motivatie hebben.

Meer informatie
-
Geen datum
Training Training

Alle kinderen actief in de kring

Je krijgt kennis en handvatten aangereikt op het gebied van samenwerkende leervormen én hoe je daarmee effectiever vormgeeft aan jouw onderwijs.

Meer informatie
-
Geen datum
Training Training

TandemPLUS: Van knellend naar Passend Onderwijs

Het tandem – een directeur en een intern begeleider – gaan wederom samen aan de slag met onderwijsontwikkeling van de school.

Meer informatie
-
Geen datum
Training Training

Kind-leergesprekken voeren in de klas

In deze korte training krijg je effectieve en zeer bruikbare handvatten om direct aan de slag te gaan met effectieve leergesprekken met kinderen.

Meer informatie
-
Geen datum
Opleiding Opleiding

Specialist Hoogbegaafdheid

Over het vormgeven van het basis- en aanvullend arrangement voor hoogbegaafde leerlingen in de school èn aandacht voor complexere slimme leerlingen.

Meer informatie
-
Geen datum
Training Training

Op weg naar gepersonaliseerd(er) onderwijs

Tijdens de training ‘Op weg naar gepersonaliseerd(er) onderwijs’ behandelen we onder andere hoe gepersonaliseerd onderwijs er uit kan zien in de praktijk.

Meer informatie
-
Geen datum
Training Training

Doelgerichte, effectieve rekeninstructie

Maak je rekenlessen effectief door kritisch met de rekenmethode om te gaan. Leer meer over de leerlijnen en tussendoelen en het activeren van leerlingen.

Meer informatie
-
Geen datum
Leergang Leergang

Specialist groep 3

De leergang biedt specifiek voor jou als leerkracht in groep 3 (en in groep 3/4) een verdieping op de basiskennis en –vaardigheden die je al hebt.

Meer informatie
-
Geen datum
Training Training

Knoeien, Stoeien, Groeien!

Het uitdagen van kinderen in de voorschoolse opvang tot functioneel en aantrekkelijk spel.

Meer informatie
-
Geen datum
Training Training

Effectief en betekenisvol begrijpend lezen met Close Reading

Een motiverende aanpak voor begrijpend lezen en luisteren met nadrukkelijke aandacht voor Close Reading.

Meer informatie
-
Geen datum
Training Training

Waarderende intervisie

Waar andere vormen van intervisie vaak problemen of lastige situaties nemen als basis, staat bij waarderende intervisie juist hetgeen gelukt is centraal.

Meer informatie
-
Geen datum
Training Training

Begeleidingstraject Op weg naar anders organiseren

Hoe organiseer ik mijn onderwijs structureel anders zodat het goed aansluit bij toekomstgericht onderwijs?

Meer informatie
-
Geen datum
Training Training

Lesson Study

Lesson Study is een nieuwe methode om heel gericht het onderwijs te verbeteren en de eigen deskundigheid te vergroten.

Meer informatie
-
Geen datum
Training Training

Samen lessen maken

Manier van leren die bijdraagt aan het gevoel van eigenaarschap en het vergroten van het handelingsrepertoire van de leerkracht.

Meer informatie
-
Geen datum
Training Training

Intervisie

Intervisie is een effectieve manier om als team gezamenlijk de eigen deskundigheid te vergroten en uit te diepen.

Meer informatie
-
Geen datum
Training Training

Co-teaching

Co-teaching is een vorm van teamleren waarbij twee leerkrachten samen verantwoordelijk zijn voor het onderwijs in een klas.

Meer informatie
-
Geen datum
Training Training

Vitaal op school

Beweging en ontspanning, balans en geluk. Meer fitte, vrolijke, energieke, leerlingen én leerkrachten in je school.

Meer informatie