Cursusoverzicht

Alle kinderen actief in de kring

Training

Je krijgt kennis en handvatten aangereikt op het gebied van samenwerkende leervormen én hoe je daarmee effectiever vormgeeft aan jouw onderwijs.

Meer informatie

TandemPLUS: Van knellend naar Passend Onderwijs

Training

Het tandem – een directeur en een intern begeleider – gaan wederom samen aan de slag met onderwijsontwikkeling van de school.

Meer informatie

Kind-leergesprekken voeren in de klas

Training

In deze korte training krijg je effectieve en zeer bruikbare handvatten om direct aan de slag te gaan met effectieve leergesprekken met kinderen.

Meer informatie

Spelend leren lezen met SpeLezen

Training

SpeLezen is een aantrekkelijke aanpak om kinderen op hun eigen niveau en in hun eigen tempo te leren lezen (en schrijven) in de onderbouw .

Meer informatie

Op weg naar gepersonaliseerd(er) onderwijs

Training

Tijdens de training ‘Op weg naar gepersonaliseerd(er) onderwijs’ behandelen we onder andere hoe gepersonaliseerd onderwijs er uit kan zien in de praktijk.

Meer informatie

Doelgerichte, effectieve rekeninstructie

Training

Maak je rekenlessen effectief door kritisch met de rekenmethode om te gaan. Leer meer over de leerlijnen en tussendoelen en het activeren van leerlingen.

Meer informatie

Knoeien, Stoeien, Groeien!

Training

Het uitdagen van kinderen in de voorschoolse opvang tot functioneel en aantrekkelijk spel.

Meer informatie

Effectief en betekenisvol begrijpend lezen met Close Reading

Training

Een motiverende aanpak voor begrijpend lezen en luisteren met nadrukkelijke aandacht voor Close Reading.

Meer informatie

Registeropleiding Coach in het onderwijs

Gratis informatiebijeenkomst

Gratis informatiebijeenkomst over de opleiding 'Coach in het onderwijs'. Begeleid je collega's en help hen verder in hun professionele ontwikkeling.

Meer informatie

Kansrijke Combinatiegroepen

Online informatiebijeenkomst

Met Kansrijke Combinatiegroepen richt je je onderwijs in, namelijk door het in instructie verbinden van jaargroepen of vakken.

Meer informatie

Waarderende intervisie

Training

Waar andere vormen van intervisie vaak problemen of lastige situaties nemen als basis, staat bij waarderende intervisie juist hetgeen gelukt is centraal.

Meer informatie

Begeleidingstraject Op weg naar anders organiseren

Training

Hoe organiseer ik mijn onderwijs structureel anders zodat het goed aansluit bij toekomstgericht onderwijs?

Meer informatie

Lesson Study

Training

Lesson Study is een nieuwe methode om heel gericht het onderwijs te verbeteren en de eigen deskundigheid te vergroten.

Meer informatie

Samen lessen maken

Training

Manier van leren die bijdraagt aan het gevoel van eigenaarschap en het vergroten van het handelingsrepertoire van de leerkracht.

Meer informatie

Intervisie

Training

Intervisie is een effectieve manier om als team gezamenlijk de eigen deskundigheid te vergroten en uit te diepen.

Meer informatie

Co-teaching

Training

Co-teaching is een vorm van teamleren waarbij twee leerkrachten samen verantwoordelijk zijn voor het onderwijs in een klas.

Meer informatie

Vitaal op school

Training

Beweging en ontspanning, balans en geluk. Meer fitte, vrolijke, energieke, leerlingen én leerkrachten in je school.

Meer informatie

Informatiebijeenkomst opleiding Specialist Hoogbegaafdheid

Online informatiebijeenkomst

Lijkt de opleiding Specialist Hoogbegaafdheid jou interessant en wil je er meer over weten? Meld je dan aan voor dit webinar!

Meer informatie

Communicatie binnen school

Training

De manier van communiceren binnen de school heeft grote invloed op het ontwikkelen van een veilig en positief schoolklimaat en een professionele cultuur.

Meer informatie

Begeleiding bij Levelspel & Levelwerk

Training

In deze training leer je meer over Levelspel en Levelwerk, maar ook hoe je deze methode gestructureerd in kunt zetten voor begaafde en intelligente leerlingen.

Meer informatie