Cursusoverzicht

Concrete corners

Training

Tijdens deze korte training kijk je kritisch naar je eigen praktijk en krijg je tips een voorbeelden voor het anders inzetten van de hoeken.

Meer informatie

Stop pesten met de steungroepaanpak

Training

Tijdens drie trainingsbijeenkomsten wordt de methodiek van de steungroepaanpak aan de deelnemers geleerd.

Meer informatie

De Gouden Weken

Training

De praktische cursus ‘Gouden Weken’ biedt je de kans om direct aan het begin van het schooljaar de groepsvorming positief te bevorderen.

Meer informatie

Kleuters anno nu: kleuteronderwijs in de 21ste eeuw

Training

Speciaal voor schoolleiders, ambulant begeleiders & onderbouw coördinatoren! Een training over alle belangrijke topics rondom goed kleuteronderwijs.

Meer informatie

Coachen met beeld

Training

Coachen met Beeld is een heldere en effectieve manier om leerkrachten in het PO of VO te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling.

Meer informatie

Spellingsonderwijs; slimmer, leuker en effectiever

Training

Met de training zoomen we in op een effectieve didactiek en laten we zien hoe je kinderen op een aantrekkelijke manier kunt laten oefenen met spelling.

Meer informatie

Verder met Vversterk

Training

Vversterk is het landelijk programma voor kwaliteitsverhoging van voor- en vroegschoolse educatie.

Meer informatie

KWIVIVVE

Training

KWIVIVVE is een kwaliteitszorgsysteem voor voorschoolse organisaties waarbij je zélf de kwaliteit van je organisatie kunt volgen en verbeteren.

Meer informatie

Verdieping rekenen en taal voor onderwijsassistenten

Training

Het vergroten van de algemene didactische kennis en de vakspecifieke kennis.

Meer informatie

Traumasensitief lesgeven aan NT2-leerlingen

Training

Deze training biedt kennis en handvatten om de negatieve spiraal te doorbreken, zodat getraumatiseerde kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Meer informatie

Drieslag ouderbetrokkenheid

Training

Kom in drie bijeenkomsten tot een goede samenwerking tussen ouders en (brede)school.

Meer informatie

Begeleidingstraject Kansrijke Combinatiegroepen

Begeleiding

Combinatiegroepen: van kwetsbaar naar kansrijk!

Meer informatie

Samen mediasmart

Ouderbijeenkomst

Tijdens een interactieve ouderbijeenkomst over mediawijsheid gaat een ervaren mediacoach en Social Media professional in op het online gedrag van kinderen.

Meer informatie

Mindfulness in het onderwijs

Training

Mindfulness is een manier van leven. Leven met aandacht in het ‘nu’.

Meer informatie

Pedagogisch tactvol handelen

Training

Deze training besteedt aandacht aan het pedagogisch handelen van de leerkracht in het omgaan met de groep.

Meer informatie

Basistraining VVE

Training

Dé methode-onafhankelijke VVE training | Iedereen dezelfde sterke basis.

Meer informatie

Wat werkt bij technisch lezen?

Training

In de training nemen we het hele leesproces onder de loep, met speciale aandacht voor het leren lezen aan kinderen met dyslexie.

Meer informatie

Mooi, weer spelen in de onderbouw

Training

Hoe leren kinderen tot een jaar of 7? Door te spelen! Leer hoe je je het onderwijs in de onderbouw vormgeeft, zodat kinderen weer heerlijk kunnen spelen.

Meer informatie

Focus op zelfsturing

Training

Executieve functies zijn vaardigheden die kinderen nodig hebben bij het plannen, organiseren, onthouden en verwerken van informatie.

Meer informatie

Flitsbezoeken in de klas

Training

Flitsbezoeken zijn korte, krachtige bezoeken in de klas, waarbij je met een beknopte kijkwijzer geconcentreerd observeert op vijf specifieke punten.

Meer informatie