Cursusoverzicht

Basisontwikkeling van jonge kinderen

Incompany training

Redeneren en werken vanuit betekenisvol handelen van kinderen.

Meer informatie

Begeleiding bij KWINK: Sociaal-emotioneel leren

Incompany training

Kies je ervoor om Kwink op je school onder begeleiding te implementeren? Dat kan! Cedin is partner van Kwink en helpt bij de implementatie van de methode.

Meer informatie

Concrete corners

Incompany training

Tijdens deze korte cursus lkijk je kritisch naar je eigen praktijk en krijg je tips een voorbeelden voor het anders inzetten van de hoeken.

Meer informatie

7/1 - Zeven letters, één woord

Incompany training

Aanleren van schrijfletters ging nog nooit zo makkelijk en snel!

Meer informatie

Stop pesten met de steungroepaanpak

Incompany training

Tijdens drie trainingsbijeenkomsten wordt de methodiek van de steungroepaanpak aan de deelnemers geleerd.

Meer informatie

Zippy's vrienden

Incompany training

Net als volwassenen krijgen kinderen soms met tegenslag en verdriet te maken. Hoe kun je als leerkracht jonge kinderen helpen daarmee om te gaan?

Meer informatie

De Gouden Weken

Incompany training

De praktische cursus ‘Gouden Weken’ biedt je de kans om direct aan het begin van het schooljaar de groepsvorming positief te bevorderen.

Meer informatie

Samen sterk tegen online pesten

Incompany training

Deze cursus biedt tools aan onderwijsprofessionals m.b.t preventie en aanpak van online pesten.

Meer informatie

Kleuters anno nu: kleuteronderwijs in de 21ste eeuw

Incompany training

Meer informatie

Coachen met beeld

Incompany training

Coachen met Beeld is een heldere en effectieve manier om leerkrachten in het PO of VO te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling.

Meer informatie

Spellingsonderwijs; slimmer, leuker en effectiever

Incompany training

Met de cursus zoomen we in op een effectieve didactiek en laten we zien hoe je kinderen op een aantrekkelijke manier kunt laten oefenen met spelling.

Meer informatie

Verder met Vversterk

Incompany training

Vversterk is het landelijk programma voor kwaliteitsverhoging van voor- en vroegschoolse educatie.

Meer informatie

Oplossingsgericht werken

Incompany training

‘Doe wat werkt en wat werkt daar doe je meer van’. In deze cursus leer je de basis van het oplossingsgericht werken.

Meer informatie

Life skills: bouwstenen voor positieve educatie

Incompany training

Cedin begeleidt scholen bij het invoeren van Life Skills of één van de losse onderdelen van Life Skills, zoals Zippy’s Vrienden of Een doos vol gevoelens.

Meer informatie

KWIVIVVE

Incompany training

KWIVIVVE is een kwaliteitszorgsysteem voor voorschoolse organisaties waarbij je zélf de kwaliteit van je organisatie kunt volgen en verbeteren.

Meer informatie

Verdieping rekenen en taal voor onderwijsassistenten

Incompany training

Het vergroten van de algemene didactische kennis en de vakspecifieke kennis.

Meer informatie

Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen

Incompany training

Deze cursus biedt kennis en handvatten om de negatieve spiraal te doorbreken, zodat getraumatiseerde kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Meer informatie

HGW 2.0 - Zelf aan de slag

Incompany training

Begeleiding bij handelingsgericht werken. Het effectiever plannen van je onderwijs volgens de fasen van de HGW-cylcus.

Meer informatie

Drieslag ouderbetrokkenheid

Incompany training

Kom in drie bijeenkomsten tot een goede samenwerking tussen ouders en (brede)school.

Meer informatie

SOCOM: SOCiale COMpetenties bij kinderen

Incompany training

SOCOM is een aanpak voor iedere school die op een planmatige manier vorm wil geven aan sociale competenties.

Meer informatie