Cursusoverzicht

-
Geen datum
Training Training

Onderzoekend leren en werken

In deze korte training leer je wat de zeven stappen zijn, die horen bij een onderzoekscyclus.

Meer informatie
-
Geen datum
Training Training

Analyseren van opbrengsten bij rekenen, lezen en spelling

Deze training gaat in op het analyseren van resultaten van de onderdelen rekenen, begrijpend lezen en spelling.

Meer informatie
-
Geen datum
Training Training

Taalcursus Engels

Leerkrachten vertrouwen en ideeën geven om Engels in de klas te gebruiken.

Meer informatie
-
Geen datum
Training Training

De Willy Wortels

In de training De kleine Willy Wortels staat het ontdekken en het nieuwsgierig zijn en blijven voorop.

Meer informatie
-
Geen datum
Training Training

Basisontwikkeling van jonge kinderen

Redeneren en werken vanuit betekenisvol handelen van kinderen.

Meer informatie
-
Geen datum
Training Training

Concrete corners

Tijdens deze korte training kijk je kritisch naar je eigen praktijk en krijg je tips een voorbeelden voor het anders inzetten van de hoeken.

Meer informatie
-
Geen datum
Training Training

Stop pesten met de steungroepaanpak

Tijdens drie trainingsbijeenkomsten wordt de methodiek van de steungroepaanpak aan de deelnemers geleerd.

Meer informatie
-
Geen datum
Training Training

De Gouden Weken

De praktische cursus ‘Gouden Weken’ biedt je de kans om direct aan het begin van het schooljaar de groepsvorming positief te bevorderen.

Meer informatie
-
Geen datum
Training Training

Coachen met beeld

Coachen met Beeld is een heldere en effectieve manier om leerkrachten in het PO of VO te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling.

Meer informatie
-
Geen datum
Training Training

Spellingsonderwijs; slimmer, leuker en effectiever

Met de training zoomen we in op een effectieve didactiek en laten we zien hoe je kinderen op een aantrekkelijke manier kunt laten oefenen met spelling.

Meer informatie
-
Geen datum
Training Training

Verder met Vversterk

Vversterk is het landelijk programma voor kwaliteitsverhoging van voor- en vroegschoolse educatie.

Meer informatie
-
Geen datum
Training Training

KWIVIVVE

KWIVIVVE is een kwaliteitszorgsysteem voor voorschoolse organisaties waarbij je zélf de kwaliteit van je organisatie kunt volgen en verbeteren.

Meer informatie
-
Geen datum
Training Training

Traumasensitief lesgeven aan NT2-leerlingen

Deze training biedt kennis en handvatten om de negatieve spiraal te doorbreken, zodat getraumatiseerde kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Meer informatie
-
Geen datum
Training Training

Drieslag ouderbetrokkenheid

Kom in drie bijeenkomsten tot een goede samenwerking tussen ouders en (brede)school.

Meer informatie
-
Geen datum
Begeleiding Begeleiding

Begeleidingstraject Kansrijke Combinatiegroepen

Combinatiegroepen: van kwetsbaar naar kansrijk!

Meer informatie
-
Geen datum
Ouderbijeenkomst Ouderbijeenkomst

Samen mediasmart

Tijdens een interactieve ouderbijeenkomst over mediawijsheid gaat een ervaren mediacoach en Social Media professional in op het online gedrag van kinderen.

Meer informatie
-
Geen datum
Training Training

Mindfulness in het onderwijs

Mindfulness is een manier van leven. Leven met aandacht in het ‘nu’.

Meer informatie
-
Geen datum
Training Training

Basistraining VVE

Dé methode-onafhankelijke VVE training | Iedereen dezelfde sterke basis.

Meer informatie
-
Geen datum
Training Training

Wat werkt bij technisch lezen?

In de training nemen we het hele leesproces onder de loep, met speciale aandacht voor het leren lezen aan kinderen met dyslexie.

Meer informatie
-
Geen datum
Training Training

Mooi, weer spelen in de onderbouw

Hoe leren kinderen tot een jaar of 7? Door te spelen! Leer hoe je je het onderwijs in de onderbouw vormgeeft, zodat kinderen weer heerlijk kunnen spelen.

Meer informatie