Cursusoverzicht

Analyseren van opbrengsten

Deze cursus gaat in op het analyseren van resultaten van de onderdelen rekenen, begrijpend lezen en spelling.

Incompany training Meer informatie

Taalcursus Engels

Leerkrachten vertrouwen en ideeën geven om Engels in de klas te gebruiken.

Incompany training Meer informatie

De Willy Wortels

In de cursus De kleine Willy Wortels staat het ontdekken en het nieuwsgierig zijn en blijven voorop.

Incompany training Meer informatie

Basisontwikkeling van jonge kinderen

Redeneren en werken vanuit betekenisvol handelen van kinderen.

Incompany training Meer informatie

Rekendidactiek in de onderbouw

Tijdens de bijeenkomsten krijg je per domein Getallen, Meten en Meetkunde een theoretisch gedeelte en handvatten voor de praktijk.

Incompany training Meer informatie

Begeleiding bij KWINK: Sociaal-emotioneel leren

Kies je ervoor om Kwink op je school onder begeleiding te implementeren? Dat kan! Cedin is partner van Kwink en helpt bij de implementatie van de methode.

Incompany training Meer informatie

Concrete corners

Tijdens deze korte cursus lkijk je kritisch naar je eigen praktijk en krijg je tips een voorbeelden voor het anders inzetten van de hoeken.

Incompany training Meer informatie

7/1 - Zeven letters, één woord

Aanleren van schrijfletters ging nog nooit zo makkelijk en snel!

Incompany training Meer informatie

Stop pesten met de steungroepaanpak

Tijdens drie trainingsbijeenkomsten wordt de methodiek van de steungroepaanpak aan de deelnemers geleerd.

Incompany training Meer informatie

Zippy's vrienden

Net als volwassenen krijgen kinderen soms met tegenslag en verdriet te maken. Hoe kun je als leerkracht jonge kinderen helpen daarmee om te gaan?

Incompany training Meer informatie

De Gouden Weken

De praktische cursus ‘Gouden Weken’ biedt je de kans om direct aan het begin van het schooljaar de groepsvorming positief te bevorderen.

Incompany training Meer informatie

Samen sterk tegen online pesten

Deze cursus biedt tools aan onderwijsprofessionals m.b.t preventie en aanpak van online pesten.

Incompany training Meer informatie

Kleuters anno nu: kleuteronderwijs in de 21ste eeuw

Incompany training Meer informatie

Coachen met beeld

Coachen met Beeld is een heldere en effectieve manier om leerkrachten in het PO of VO te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling.

Incompany training Meer informatie

Spellingsonderwijs; slimmer, leuker en effectiever

Met de cursus zoomen we in op een effectieve didactiek en laten we zien hoe je kinderen op een aantrekkelijke manier kunt laten oefenen met spelling.

Incompany training Meer informatie

Verder met Vversterk

Vversterk is het landelijk programma voor kwaliteitsverhoging van voor- en vroegschoolse educatie.

Incompany training Meer informatie

Rekenproblemen en dyscalculie

Een passend perspectief voor alle leerlingen; ook als het leren rekenen niet vanzelf gaat!

Incompany training Meer informatie

Oplossingsgericht werken

‘Doe wat werkt en wat werkt daar doe je meer van’. In deze cursus leer je de basis van het oplossingsgericht werken.

Incompany training Meer informatie

Leerlingen begeleiden bij rouw, verlies en echtscheiding

Als leerkracht kun je een grote rol van betekenis spelen voor kinderen die rouwen of een verlies hebben te verwerken.

Incompany training Meer informatie

Life skills: bouwstenen voor positieve educatie

Cedin begeleidt scholen bij het invoeren van Life Skills of één van de losse onderdelen van Life Skills, zoals Zippy’s Vrienden of Een doos vol gevoelens.

Incompany training Meer informatie