Cursusoverzicht

Werken met baby's

Training

Training gericht om de kwaliteit van de babyopvang te verbeteren.

Meer informatie

Ontwikkeling van peuters stimuleren met VVE Thuis

Training

Door VVE Thuis leren ouders, met gestructureerde materialen, hun kind te ondersteunen en spelenderwijs te stimuleren.

Meer informatie

Uk en Puk opfristraining

Training

Deze opfristraining geeft ervaren Uk en Puk leidsters nieuwe invalshoeken en ideeën om mee te werken.

Meer informatie

Startblokken

Training

Deze training heeft als doel dat medewerkers redeneren en werken vanuit betekenisvol handelen van kinderen.

Meer informatie

Piramidemethode

Training

Een speelleermethode gericht op de optimale ontwikkeling van kinderen van nul tot zeven jaar.

Meer informatie

Uk en Puk

Training

Als je binnen jouw kindercentrum op verantwoorde wijze vorm wilt geven aan VVE, dan is Uk en Puk een uitstekende keuze!

Meer informatie

Ontwikkelingsgericht werken met peuters

Training

Precies kijken wat de behoeften zijn van een peuter en welke factoren hem kunnen helpen, om zo tot (spel)begeleiding op maat te komen.

Meer informatie

Van 2F naar 3F

Training

Allemaal Taal biedt een nieuwe en frisse invalshoek om het taalniveau van medewerkers snel en efficiënt te verbeteren.

Meer informatie

Observeren en registreren met Kijk!

Training

Met Kijk! observeer je de totale ontwikkeling van kinderen en werk je handelingsgericht.

Meer informatie

Ik heb een iPad in de klas!

Training

Deze training biedt handvatten aan leerkrachten die meer willen met de iPad in de dagelijkse praktijk.

Meer informatie

Praten met pubers

Training

De training Praten met pubers leert je hoe je gesprekken zodanig voeren dat de leerling daarna gemotiveerd is om te veranderen.

Meer informatie

21th century skills in de klas

Training

Hoe kun je je leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op het leren en werken in de 21e eeuw?

Meer informatie

Communiceren met ouders

Training

Hoe voorkom je lastige situaties met ouders waarbij je te maken kunt krijgen met weerstand, aanval en verdedigingsmechanismen en soms zelfs agressie?

Meer informatie

Eigenaarschap van leren

Training

De training leert hoe je kinderen meer verantwoordelijk kunt maken voor het eigen leren, zodat ze actiever en doelgerichter bezig zijn met het eigen leerproces.

Meer informatie

Differentiëren bij Engels voor begaafde leerlingen

Training

Voor begaafde leerlingen in groep 6, 7 en 8. Meer uitdaging en uitbreiding voor leerlingen die dat kunnen.

Meer informatie

Onderzoekend leren en werken

Training

In deze korte training leer je wat de zeven stappen zijn, die horen bij een onderzoekscyclus.

Meer informatie

Analyseren van opbrengsten bij rekenen, lezen en spelling

Training

Deze training gaat in op het analyseren van resultaten van de onderdelen rekenen, begrijpend lezen en spelling.

Meer informatie

Taalcursus Engels

Training

Leerkrachten vertrouwen en ideeën geven om Engels in de klas te gebruiken.

Meer informatie

De Willy Wortels

Training

In de training De kleine Willy Wortels staat het ontdekken en het nieuwsgierig zijn en blijven voorop.

Meer informatie

Basisontwikkeling van jonge kinderen

Training

Redeneren en werken vanuit betekenisvol handelen van kinderen.

Meer informatie