Cursusoverzicht

Startblokken

Deze training heeft als doel dat medewerkers redeneren en werken vanuit betekenisvol handelen van kinderen.

Incompany training Meer informatie

Piramide

Een speelleermethode gericht op de optimale ontwikkeling van kinderen van nul tot zes jaar.

Incompany training Meer informatie

Uk en Puk

Als je binnen jouw kindercentrum op verantwoorde wijze vorm wilt geven aan VVE, dan is Uk en Puk een uitstekende keuze!

Incompany training Meer informatie

Ontwikkelingsgericht werken met peuters

Precies kijken wat de behoeften zijn van een peuter en welke factoren hem kunnen helpen, om zo tot (spel)begeleiding op maat te komen.

Incompany training Meer informatie

Van 2F naar 3F

Allemaal Taal biedt een nieuwe en frisse invalshoek om het taalniveau van medewerkers snel en efficiënt te verbeteren.

Incompany training Meer informatie

Observeren en registreren met Kijk!

Met Kijk! observeer je de totale ontwikkeling van kinderen en werk je handelingsgericht.

Incompany training Meer informatie

De Kleine Kapitein

De Kleine Kapitein stelt je in staat kinderen te ondersteunen bij het reguleren van hun eigen gedrag.

Incompany training Meer informatie

Versterken van veerkracht

Hoe rust je kinderen en jongeren uit met veerkracht?

Incompany training Meer informatie

Nieuwkomers in de school

Hoe verzorg je een goed onderwijsprogramma voor nieuwkomers en betrek je ouders bij de school?

Incompany training Meer informatie

Nieuwkomers in het gezin

Nieuwkomers proberen een nieuw evenwicht te vinden. Hierbij kunnen ze vaak wel wat sociale steun gebruiken.

Incompany training Meer informatie

Nieuwkomers 0-4 jaar

Wat komt er allemaal kijken bij de rol van pedagogisch medewerker met deze doelgroep en hoe ga je praktisch te werk?

Incompany training Meer informatie

Ik heb een iPad in de klas!

Deze cursus biedt handvatten aan leerkrachten die meer willen met de iPad in de dagelijkse praktijk.

Incompany training Meer informatie

Partnerschap bij pestsituaties

Deze cursus besteedt zowel aandacht aan de communicatie als ook aan de do’s and don’ts in pestsituaties.

Incompany training Meer informatie

Praten met pubers

De cursus Praten met pubers leert je hoe je gesprekken zodanig voeren dat de leerling daarna gemotiveerd is om te veranderen.

Incompany training Meer informatie

Pesten aangepakt

Deze cursus gaat in op een effectieve benadering van pestsituaties in het voortgezet onderwijs.

Incompany training Meer informatie

21th century skills in de klas

Hoe kun je je leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op het leren en werken in de 21e eeuw?

Incompany training Meer informatie

Communiceren met ouders

Hoe voorkom je lastige situaties met ouders waarbij je te maken kunt krijgen met weerstand, aanval en verdedigingsmechanismen en soms zelfs agressie?

Incompany training Meer informatie

Eigenaarschap van leren

De cursus leert hoe je kinderen meer verantwoordelijk kunt maken voor het eigen leren, zodat zij actiever en doelgerichter bezig zijn met het eigen leerproces.

Incompany training Meer informatie

Differentiëren bij Engels voor begaafde leerlingen

Voor begaafde leerlingen in groep 6, 7 en 8. Meer uitdaging en uitbreiding voor leerlingen die dat kunnen.

Incompany training Meer informatie

Onderzoekend leren

In deze workshop leer je wat de zeven stappen zijn, die horen bij een onderzoekscyclus.

Incompany training Meer informatie