Cursusoverzicht

Startblokken

Incompany training

Deze training heeft als doel dat medewerkers redeneren en werken vanuit betekenisvol handelen van kinderen.

Meer informatie

Piramidemethode

Incompany training

Een speelleermethode gericht op de optimale ontwikkeling van kinderen van nul tot zeven jaar.

Meer informatie

Uk en Puk

Incompany training

Als je binnen jouw kindercentrum op verantwoorde wijze vorm wilt geven aan VVE, dan is Uk en Puk een uitstekende keuze!

Meer informatie

Ontwikkelingsgericht werken met peuters

Incompany training

Precies kijken wat de behoeften zijn van een peuter en welke factoren hem kunnen helpen, om zo tot (spel)begeleiding op maat te komen.

Meer informatie

Van 2F naar 3F

Incompany training

Allemaal Taal biedt een nieuwe en frisse invalshoek om het taalniveau van medewerkers snel en efficiënt te verbeteren.

Meer informatie

Observeren en registreren met Kijk!

Incompany training

Met Kijk! observeer je de totale ontwikkeling van kinderen en werk je handelingsgericht.

Meer informatie

De Kleine Kapitein

Incompany training

De Kleine Kapitein stelt je in staat kinderen te ondersteunen bij het reguleren van hun eigen gedrag.

Meer informatie

Nieuwkomers 0-4 jaar

Incompany training

Wat komt er allemaal kijken bij de rol van pedagogisch medewerker met deze doelgroep en hoe ga je praktisch te werk?

Meer informatie

Ik heb een iPad in de klas!

Incompany training

Deze cursus biedt handvatten aan leerkrachten die meer willen met de iPad in de dagelijkse praktijk.

Meer informatie

Partnerschap bij pestsituaties

Incompany training

Deze cursus besteedt zowel aandacht aan de communicatie als ook aan de do’s and don’ts in pestsituaties.

Meer informatie

Praten met pubers

Incompany training

De cursus Praten met pubers leert je hoe je gesprekken zodanig voeren dat de leerling daarna gemotiveerd is om te veranderen.

Meer informatie

Pesten aangepakt

Incompany training

Deze cursus gaat in op een effectieve benadering van pestsituaties in het voortgezet onderwijs.

Meer informatie

21th century skills in de klas

Incompany training

Hoe kun je je leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op het leren en werken in de 21e eeuw?

Meer informatie

Communiceren met ouders

Incompany training

Hoe voorkom je lastige situaties met ouders waarbij je te maken kunt krijgen met weerstand, aanval en verdedigingsmechanismen en soms zelfs agressie?

Meer informatie

Eigenaarschap van leren

Incompany training

De cursus leert hoe je kinderen meer verantwoordelijk kunt maken voor het eigen leren, zodat zij actiever en doelgerichter bezig zijn met het eigen leerproces.

Meer informatie

Differentiëren bij Engels voor begaafde leerlingen

Incompany training

Voor begaafde leerlingen in groep 6, 7 en 8. Meer uitdaging en uitbreiding voor leerlingen die dat kunnen.

Meer informatie

Onderzoekend leren en werken

Incompany training

In deze korte cursus leer je wat de zeven stappen zijn, die horen bij een onderzoekscyclus.

Meer informatie

Analyseren van opbrengsten

Incompany training

Deze cursus gaat in op het analyseren van resultaten van de onderdelen rekenen, begrijpend lezen en spelling.

Meer informatie

Taalcursus Engels

Incompany training

Leerkrachten vertrouwen en ideeën geven om Engels in de klas te gebruiken.

Meer informatie

De Willy Wortels

Incompany training

In de cursus De kleine Willy Wortels staat het ontdekken en het nieuwsgierig zijn en blijven voorop.

Meer informatie