Cursusoverzicht

Piramidemethode

Training

Een speelleermethode gericht op de optimale ontwikkeling van kinderen van nul tot zeven jaar.

Meer informatie

Uk en Puk

Incompany training

Als je binnen jouw kindercentrum op verantwoorde wijze vorm wilt geven aan VVE, dan is Uk en Puk een uitstekende keuze!

Meer informatie

Ontwikkelingsgericht werken met peuters

Incompany training

Precies kijken wat de behoeften zijn van een peuter en welke factoren hem kunnen helpen, om zo tot (spel)begeleiding op maat te komen.

Meer informatie

Van 2F naar 3F

Incompany training

Allemaal Taal biedt een nieuwe en frisse invalshoek om het taalniveau van medewerkers snel en efficiënt te verbeteren.

Meer informatie

Observeren en registreren met Kijk!

Incompany training

Met Kijk! observeer je de totale ontwikkeling van kinderen en werk je handelingsgericht.

Meer informatie

Ik heb een iPad in de klas!

Incompany training

Deze cursus biedt handvatten aan leerkrachten die meer willen met de iPad in de dagelijkse praktijk.

Meer informatie

Praten met pubers

Incompany training

De cursus Praten met pubers leert je hoe je gesprekken zodanig voeren dat de leerling daarna gemotiveerd is om te veranderen.

Meer informatie

21th century skills in de klas

Incompany training

Hoe kun je je leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op het leren en werken in de 21e eeuw?

Meer informatie

Communiceren met ouders

Incompany training

Hoe voorkom je lastige situaties met ouders waarbij je te maken kunt krijgen met weerstand, aanval en verdedigingsmechanismen en soms zelfs agressie?

Meer informatie

Eigenaarschap van leren

Incompany training

De cursus leert hoe je kinderen meer verantwoordelijk kunt maken voor het eigen leren, zodat zij actiever en doelgerichter bezig zijn met het eigen leerproces.

Meer informatie

Differentiëren bij Engels voor begaafde leerlingen

Incompany training

Voor begaafde leerlingen in groep 6, 7 en 8. Meer uitdaging en uitbreiding voor leerlingen die dat kunnen.

Meer informatie

Onderzoekend leren en werken

Incompany training

In deze korte cursus leer je wat de zeven stappen zijn, die horen bij een onderzoekscyclus.

Meer informatie

Analyseren van opbrengsten

Incompany training

Deze cursus gaat in op het analyseren van resultaten van de onderdelen rekenen, begrijpend lezen en spelling.

Meer informatie

Taalcursus Engels

Incompany training

Leerkrachten vertrouwen en ideeën geven om Engels in de klas te gebruiken.

Meer informatie

De Willy Wortels

Incompany training

In de cursus De kleine Willy Wortels staat het ontdekken en het nieuwsgierig zijn en blijven voorop.

Meer informatie

Basisontwikkeling van jonge kinderen

Incompany training

Redeneren en werken vanuit betekenisvol handelen van kinderen.

Meer informatie

Concrete corners

Incompany training

Tijdens deze korte cursus lkijk je kritisch naar je eigen praktijk en krijg je tips een voorbeelden voor het anders inzetten van de hoeken.

Meer informatie

Stop pesten met de steungroepaanpak

Incompany training

Tijdens drie trainingsbijeenkomsten wordt de methodiek van de steungroepaanpak aan de deelnemers geleerd.

Meer informatie

De Gouden Weken

Incompany training

De praktische cursus ‘Gouden Weken’ biedt je de kans om direct aan het begin van het schooljaar de groepsvorming positief te bevorderen.

Meer informatie

Samen sterk tegen online pesten

Incompany training

Deze cursus biedt tools aan onderwijsprofessionals m.b.t preventie en aanpak van online pesten.

Meer informatie