Cursusoverzicht

Specialist Hoogbegaafdheid

Opleiding

Over het vormgeven van het basis- en aanvullend arrangement voor hoogbegaafde leerlingen in de school èn aandacht voor complexere slimme leerlingen.

Meer informatie

Ouderbijeenkomst dyslexie

Gratis informatiebijeenkomst

Een informatieve, maar ook interactieve avond voor ouders van kinderen die bij Cedin in behandeling zijn voor dyslexie.

Meer informatie

Automatiseren en memoriseren bij rekenen

Webinar

Leer goede ondersteuning te bieden aan leerlingen die moeite hebben met het automatiseren van basisbewerkingen en memoriseren van rekenfeiten

Meer informatie

Waarderende gesprekken

Webinar

Het waarderende gesprek is een krachtig instrument voor positieve verandering binnen de school. Dit webinar gaat over het nut, de aanpak en het resultaat.

Meer informatie

Moeite met technisch lezen: passende interventies

Webinar

In het webinar ‘Moeite met technisch lezen’ leer je hoe je komt tot een juiste analyse van leesproblemen en passende interventievormen.

Meer informatie

Bewegend rekenen: doelgericht aan de slag!

Webinar

Meer informatie

Tandem-Driedaagse: leiderschap, management en cultuur

Training

Een driedaagse voor het tandem: directeur en intern begeleider. Alles over leiderschap, het oplossen van dilemma’s en de invloed van cultuur.

Meer informatie

Specialist groep 3

Leergang

De leergang biedt specifiek voor jou als leerkracht in groep 3 (en in groep 3/4) een verdieping op de basiskennis en –vaardigheden die je al hebt.

Meer informatie

Taal- en rekendidactiek voor onderwijsassistenten

Online training

Met deze training vergroten onderwijsassistenten hun algemene didactische én vakspecifieke kennis op het gebied van rekenen en taal.

Meer informatie

De slimme kleuter

Training

Dat je met kleine aanpassingen heel veel kunt doen met je huidige materialen laten we in deze training zien.

Meer informatie

KEI in hoogbegaafdheid

Training

Wil jij de signalen van hoogbegaafdheid bij kinderen leren herkennen en aansluiten bij hun leer- en ondersteuningsbehoefte? Kies dan voor KEI in hoogbegaafdheid

Meer informatie

Coördinator hoogbegaafdheid

Training

Krijg binnen korte tijd veel tools in handen om een start te maken met de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen. Een leuke nieuwe dimensie in je vak!

Meer informatie

Focus op zelfsturing

Training

Executieve functies zijn vaardigheden die kinderen nodig hebben bij het plannen, organiseren, onthouden en verwerken van informatie.

Meer informatie

Coördinator NT2

Leergang

Met deze leergang ontwikkel je brede kennis over meertaligheid en onderwijs aan meertalige NT2-leerlingen. We geven de allerbeste inzichten.

Meer informatie

Gesprekkencyclus volgens waarderend onderzoek

Training

Eigenaarschap, motivatie en ontwikkeling van de leerkracht staan centraal bij de gesprekkencyclus volgens waarderend onderzoek.

Meer informatie

Moeite met spelling: passende interventies

Webinar

In dit webinar leer je hoe je komt tot een juiste analyse van het spellingprobleem en bespreken we verschillende interventievormen die je kunt inzetten.

Meer informatie

Het opzetten van een plusklas: van beleid tot praktijk

Webinar

Een webinar over het maken van beleid rond de plusklas en de vertaling naar de dagelijkse praktijk. Daarnaast bespreken we de transfer naar de reguliere groep.

Meer informatie

Registeropleiding Coach in het onderwijs

Opleiding

Als 'Coach in het onderwijs' begeleid je je collega's en help je hen verder in hun professionele ontwikkeling.

Meer informatie

Feedback in de klas

Training

Hoe kun je een effectieve cultuur voor feedback tot stand brengen en wat is de kracht van feedback, zowel tijdens als na de les.

Meer informatie

Pedagogisch tactvol handelen

Training

Deze training besteedt aandacht aan het pedagogisch handelen van de leerkracht in het omgaan met de groep.

Meer informatie