Cursusoverzicht

27
september
Webinar Webinar

Waarderende gesprekken

Het waarderende gesprek is een krachtig instrument voor positieve verandering binnen de school. Dit webinar gaat over het nut, de aanpak en het resultaat.

Meer informatie
27
september
Webinar Webinar

Moeite met spelling: passende interventies

In dit webinar leer je hoe je komt tot een juiste analyse van het spellingprobleem en bespreken we verschillende interventievormen die je kunt inzetten.

Meer informatie
28
september
Webinar Webinar

Moeite met technisch lezen: passende interventies

In het webinar ‘Moeite met technisch lezen’ leer je hoe je komt tot een juiste analyse van leesproblemen en passende interventievormen.

Meer informatie
29
september
Webinar Webinar

Bewegend rekenen: doelgericht aan de slag!

Meer informatie
11
oktober
Webinar Webinar

Eenvoudig je lessen verrijken met Bloom

We laten je zien dat je eenvoudig je reguliere lessen een twist kunt geven, zodat je aanbod verrijkt. Dat doen we met de inzet van de Taxonomie van Bloom.

Meer informatie
18
oktober
Webinar Webinar

Automatiseren en memoriseren bij rekenen

Leer goede ondersteuning te bieden aan leerlingen die moeite hebben met het automatiseren van basisbewerkingen en memoriseren van rekenfeiten

Meer informatie
26
oktober
Webinar Webinar

Controle van begrip

In deze praktische webinar oefenen we deze controlevragen en werkvormen, zodat je ze de volgende dag direct kunt inzetten in jouw groep en hierbij kunt differen

Meer informatie
21
november
Webinar Webinar

Het opzetten van een plusklas: van beleid tot praktijk

Een webinar over het maken van beleid rond de plusklas en de vertaling naar de dagelijkse praktijk. Daarnaast bespreken we de transfer naar de reguliere groep.

Meer informatie
23
november
Webinar Webinar

Woordenschat stimuleren bij NT2-leerlingen

Hoe stimuleer je de woordenschatontwikkeling zo effectief mogelijk bij NT2-leerlingen?

Meer informatie
24
november
Webinar Webinar

Sterke rekenaars herkennen en uitdagen

Dit webinar geeft je praktische handvatten en inspiratie. Welke typen sterke rekenaars zijn er? Hoe herken je ze? Hoe daag je ze uit?

Meer informatie
-
Geen datum
Webinar Webinar

Lessen verrijken in een plusklas

Welke materialen kun je inzetten in de plusklas?

Meer informatie
-
Geen datum
Webinar Webinar

Rekenpret met peuters

In dit webinar krijg je praktische tips om je dagelijkse programma te verrijken met routines en gevarieerde rekenactiviteiten.

Meer informatie