Cursusoverzicht

7
februari
Webinar Webinar

Automatiseren en memoriseren bij rekenen

Leer goede ondersteuning te bieden aan leerlingen die moeite hebben met het automatiseren van basisbewerkingen en memoriseren van rekenfeiten

Meer informatie
8
februari
Webinar Webinar

Krachtige en efficiënte flitsbezoeken uitvoeren in de klas

Hoe hou je zicht op het didactisch pedagogisch handelen van jouw leerkrachten, zonder dat het je teveel tijd kost? Flitsbezoeken is daarvoor een mooi middel.

Meer informatie
15
februari
Webinar Webinar

Moeite met rekenen: passende interventies

Aan de slag met het herkennen van verschillende rekenproblemen en het kiezen van passende interventies.

Meer informatie
16
februari
Webinar Webinar

De basis van EDI toepassen in je les

Wat is het EDI-model, hoe pas je dit toe tijdens je instructiemomenten en hoe maak je jouw instructie meetbaar? Dát is waarmee we aan de slag gaan.

Meer informatie
23
februari
Webinar Webinar

Bewegend rekenen: doelgericht aan de slag!

Meer informatie
9
maart
Webinar Webinar

Sterke rekenaars herkennen en uitdagen

Dit webinar geeft je praktische handvatten en inspiratie. Welke typen sterke rekenaars zijn er? Hoe herken je ze? Hoe daag je ze uit?

Meer informatie
14
maart
Webinar Webinar

Het opzetten van een plusklas: van beleid tot praktijk

Een webinar over het maken van beleid rond de plusklas en de vertaling naar de dagelijkse praktijk. Daarnaast bespreken we de transfer naar de reguliere groep.

Meer informatie
16
maart
Webinar Webinar

Moeite met technisch lezen: passende interventies

In het webinar ‘Moeite met technisch lezen’ leer je hoe je komt tot een juiste analyse van leesproblemen en passende interventievormen.

Meer informatie
20
maart
Webinar Webinar

Woordenschat stimuleren bij NT2-leerlingen

Hoe stimuleer je de woordenschatontwikkeling zo effectief mogelijk bij NT2-leerlingen?

Meer informatie
22
maart
Webinar Webinar

Controle van begrip

In deze praktische webinar oefenen we deze controlevragen en werkvormen, zodat je ze de volgende dag direct kunt inzetten in jouw groep en hierbij kunt differen

Meer informatie
3
april
Webinar Webinar

Waarderende gesprekken

Het waarderende gesprek is een krachtig instrument voor positieve verandering binnen de school. Dit webinar gaat over het nut, de aanpak en het resultaat.

Meer informatie
3
april
Webinar Webinar

Spel van kleuters waardevol verrijken

In dit webinar ontdek je welke vormen van spelbegeleiding je kunt inzetten om het spel van kinderen uit je eigen groep te verrijken.

Meer informatie
31
mei
Webinar Webinar

Eenvoudig je lessen verrijken met Bloom

We laten je zien dat je eenvoudig je reguliere lessen een twist kunt geven, zodat je aanbod verrijkt. Dat doen we met de inzet van de Taxonomie van Bloom.

Meer informatie
31
mei
Webinar Webinar

Als een kindgesprek niet vanzelfsprekend is

Bij kindgesprekken is het belangrijk goed af te stemmen op het kind. Hoe doe je dat als kinderen problemen met hun taalontwikkeling hebben?

Meer informatie
13
juni
Webinar Webinar

Begaafde leerlingen motiveren bij onderpresteren

Tijdens dit webinar ontvang je veel praktische tips en handelingssuggesties om jouw leerling weer te motiveren.

Meer informatie
-
Geen datum
Webinar Webinar

Lessen verrijken in een plusklas

Welke materialen kun je inzetten in de plusklas?

Meer informatie
-
Geen datum
Webinar Webinar

Moeite met spelling: passende interventies

In dit webinar leer je hoe je komt tot een juiste analyse van het spellingprobleem en bespreken we verschillende interventievormen die je kunt inzetten.

Meer informatie
-
Geen datum
Webinar Webinar

Rekenpret met peuters

In dit webinar krijg je praktische tips om je dagelijkse programma te verrijken met routines en gevarieerde rekenactiviteiten.

Meer informatie