Cursusoverzicht

27
september
Webinar Webinar

Waarderende gesprekken

Het waarderende gesprek is een krachtig instrument voor positieve verandering binnen de school. Dit webinar gaat over het nut, de aanpak en het resultaat.

Meer informatie
27
september
Webinar Webinar

Moeite met spelling: passende interventies

In dit webinar leer je hoe je komt tot een juiste analyse van het spellingprobleem en bespreken we verschillende interventievormen die je kunt inzetten.

Meer informatie
28
september
Webinar Webinar

Moeite met technisch lezen: passende interventies

In het webinar ‘Moeite met technisch lezen’ leer je hoe je komt tot een juiste analyse van leesproblemen en passende interventievormen.

Meer informatie
29
september
Webinar Webinar

Bewegend rekenen: doelgericht aan de slag!

Meer informatie
3
oktober
Training Training

Tandem-Driedaagse: leiderschap, management en cultuur

Een driedaagse voor het tandem: directeur en intern begeleider. Alles over leiderschap, het oplossen van dilemma’s en de invloed van cultuur.

Meer informatie
4
oktober
Online training Online training

Taal- en rekendidactiek voor onderwijsassistenten

Met deze training vergroten onderwijsassistenten hun algemene didactische én vakspecifieke kennis op het gebied van rekenen en taal.

Meer informatie
4
oktober
Gratis webinar Gratis webinar

Psychologische veiligheid in de school

Gratis webinar over psychologische veiligheid in de school. Georganiseerd als vriend van de Nationale Onderwijsweek 2022.

Meer informatie
11
oktober
Webinar Webinar

Eenvoudig je lessen verrijken met Bloom

We laten je zien dat je eenvoudig je reguliere lessen een twist kunt geven, zodat je aanbod verrijkt. Dat doen we met de inzet van de Taxonomie van Bloom.

Meer informatie
12
oktober
Training Training

Focus op zelfsturing

Executieve functies zijn vaardigheden die kinderen nodig hebben bij het plannen, organiseren, onthouden en verwerken van informatie.

Meer informatie
13
oktober
Training Training

Gesprekkencyclus volgens waarderend onderzoek

Eigenaarschap, motivatie en ontwikkeling van de leerkracht staan centraal bij de gesprekkencyclus volgens waarderend onderzoek.

Meer informatie
18
oktober
Webinar Webinar

Automatiseren en memoriseren bij rekenen

Leer goede ondersteuning te bieden aan leerlingen die moeite hebben met het automatiseren van basisbewerkingen en memoriseren van rekenfeiten

Meer informatie
26
oktober
Webinar Webinar

Controle van begrip

In deze praktische webinar oefenen we deze controlevragen en werkvormen, zodat je ze de volgende dag direct kunt inzetten in jouw groep en hierbij kunt differen

Meer informatie
2
november
Gratis informatiebijeenkomst Gratis informatiebijeenkomst

Registeropleiding Coach in het onderwijs

Gratis informatiebijeenkomst over de opleiding 'Coach in het onderwijs'. Begeleid je collega's en help hen verder in hun professionele ontwikkeling.

Meer informatie
3
november
Training Training

Taaltoets 3F voor kinderopvang en VVE-locaties

Allemaal Taal biedt een nieuwe en frisse invalshoek om het taalniveau van medewerkers snel en efficiënt te verbeteren.

Meer informatie
9
november
Training Training

De slimme kleuter

Dat je met kleine aanpassingen heel veel kunt doen met je huidige materialen laten we in deze training zien.

Meer informatie
21
november
Webinar Webinar

Het opzetten van een plusklas: van beleid tot praktijk

Een webinar over het maken van beleid rond de plusklas en de vertaling naar de dagelijkse praktijk. Daarnaast bespreken we de transfer naar de reguliere groep.

Meer informatie
22
november
Training Training

Coördinator hoogbegaafdheid

Krijg binnen korte tijd veel tools in handen om een start te maken met de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen. Een leuke nieuwe dimensie in je vak!

Meer informatie
23
november
Webinar Webinar

Woordenschat stimuleren bij NT2-leerlingen

Hoe stimuleer je de woordenschatontwikkeling zo effectief mogelijk bij NT2-leerlingen?

Meer informatie
24
november
Webinar Webinar

Sterke rekenaars herkennen en uitdagen

Dit webinar geeft je praktische handvatten en inspiratie. Welke typen sterke rekenaars zijn er? Hoe herken je ze? Hoe daag je ze uit?

Meer informatie
10
januari
Opleiding Opleiding

Registeropleiding Coach in het onderwijs

Als 'Coach in het onderwijs' begeleid je je collega's en help je hen verder in hun professionele ontwikkeling.

Meer informatie